PoděkováníDěkujeme rodičům Sobotkovým, Tománkovým a Veškrnovým za velkou pomoc při jarním úklidu zahrádky! 

Za všechny Laďka Zezuláková


rezacova_foot