PoděkováníDěkujeme mamince Adámka Zalewského a mamince paní učitelky Kláry Bachové za roušky, které tyto dámy ušily našim zaměstnankyním a jejich dětem. 

Za všechny vděčné Laďka Zezuláková


rezacova_foot