Provoz MŠ obnoven od 25.5.2020Datum konání:
15.5.2020

Dobrý den. 

RMČ Brno - Komín 12.5.2020 rozhodla o znovuotevření MŠ v městské části od 25.5.2020. 

(v přiloženém souboru najdete podrobné informace o podmínkách provozu MŠ od tohoto data)  

07e covidová směrnice.docx

Třídní paní učitelky Vás budou telefonicky kontaktovat a vše s Vámi proberou.

Nahlaste prosím závazně do úterý 19.5.2020 do 14:00 hod prostřednictvím mailu nebo vzkazu, vhozeného do schránky MŠ: 

  • zda vaše dítě do MŠ od 25.5. nastoupí
  • zda bude vaše dítě v MŠ i odpoledne
  • zda a v jakém rozsahu máte zájem o provoz v době hlavních prázdnin

(formulář k vyplnění si stáhněte zde) 

přihláška od 25.5.2020.docx

Kromě přihlášky a stvrzení, že jste byli seznámeni s podmínkami provozu, je dále zapotřebí podepsat čestné prohlášení.

(vzor najdete zde)

čestné prohlášení.pdf

Bez podpisu "covidové" směrnice a čestného prohlášení děti do MŠ nebudou přijaty. 

K dispozici jsou Vám zmíněné dokumenty i v listinné podobě před vstupem do ředitelny. 

Děkujeme za spolupráci. A těšíme se na Vás. 

Za celou MŠ Laďka Zezuláková


rezacova_foot