Školné od března 2020



V přiložených dokumentech najdete info o ustanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době od uzavření MŠ do konce školního roku. 

V březnu byla ustanovena poměrná část školného za dny, kdy byla MŠ v provozu, pro všechny platící ve výši 273,- Kč. 

V dubnu bylo školné ve výši 0,- Kč pro všechny děti z důvodu uzavření MŠ.

V květnu bude školné ustanoveno v poměrné výši vzhledem k počtu dní, kdy bude MŠ v provozu, ve výši 158,- Kč. Školné budou hradit pouze děti, které budou do MŠ docházet. 

V červnu předpokládáme obvyklou výši školného ve výši 600,- Kč. Opět pouze pro děti, které budou do MŠ docházet. 

Pro měsíc červenec bude ustanovena poměrná část školného. Školné budou platit opět pouze děti, které budou do MŠ docházet. 

Přikládám oznámení o výši školného v daných měsících: 

skolne v breznu 2020.doc

skolne v dubnu 2020.doc

skolne v kvetnu 2020.doc

Za MŠ Laďka Zezuláková


rezacova_foot