PoděkováníDěkujeme tatínkovi Vojtíka Leidorfa a kamarádovi naší paní kuchařky Zdeničky, panu Křížovi, za dezinfekci, kterou nám bezplatně poskytli. 


rezacova_foot