Poděkování za zahradní slavnostDěkujeme všem, kteří přispěli na uspořádání zahradní slavnosti.

Z rodičů přispěli finančně předem Církvovi, Frydrychovi, p. Holá, Kozákovi, Kratochvílovi, Krejčířovi, Kučerovi, Kvasničkovi, Machátovi, Nechvátalovi, Nováčkovi, Slavíkovi, Sokolíkovi, Vaverkovi, Veinhauerovi, Veškrnovi.

Honorář kouzelníkovi zaplatil pan Slavík.

Tisk ročenky u firmy GRAFIKSHOP zajistil pan Damašek.

Trička dětem zakoupil pan Damašek.

Na občerstvení přispěli Modios, Zelenina Beránkovi a Gastro Alda.

Všichni, kdo zahradní slavnost navštívili, zaplatili dobrovolné vstupné.

Hodně jste také nakupovali na jarmarku. 

Všechny paní učitelky a asistentky přispěly svými výrobky do jarmarku. 

Našim sponzorům velice děkuji. I díky Vám se slavnost tak povedla! 

Za celou MŠ Laďka Zezuláková 

   


rezacova_foot