Aktuality


 

Semináře MAPu II. pro rodiče

V přiložených souborech najdete informace o seminářích, které pořádá Magistrát Města brna pro rodiče dětí těsně předškolního věku. 

Bližší info žádejte u ředitelky školy. 

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků.odt

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků.docxDočasně neparkujeme na školní zahrádce!

Prosíme všechny sportoní nadšence z řad našich rodičů, aby své ratolesti po dobu provádění stavebních úprav na parkovišti v zahrádce MŠ, neparkovali přibližovadla na zmíněném parkošti.

Neberte kola, odrážedla a koloběžky ani do budovy! Je to nebezpečné!

Děkujeme za spolupráci a pochopení. Platba školného a stravného - leden 2021

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ VRABEČCI.doc

ŠKOLNÉ + STRAVNÉ JEŽEČCI.doc

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ ZAJÍČCI.doc

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ ŽABIČKY.docPlavání - aktuální informace

Vážení rodiče,

na základě aktuálních informací o sportovních aktivitách bych vás ráda informovala o tom, že předplavecký kurz se do minimálně ledna 2021 neobnoví. O dalších změnách vás budu s předstihem informovat.

Děkuji

Lenka LazarováInformace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o dvou zásadních projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o následující projekty:

 

 1. MAP (místní akční plán) Brno II.

Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR.

V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

Dále v rámci MAPu II. budeme pořádat pro rodiče a naše děti edukativně-stimulační skupiny. 

Další součástí MAPu jsou nejrůznější odborné semináře a vzdělávací aktvity pro rodiče a veřejnost, týkající se problematiky nejen předškolního vzdělávání. 

Bližší info získáte na stránkách MAPu II. Brno. 

 

 2. OP VVV (operační program Výchova, vzdělávání, výzkum) - Šablony II.

Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v různých oblastech a tak čerpat případné dotace EU. V rámci Šablon II. jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši 511.527,- Kč. Program budeme realizovat v letech 2019 - 2021. 

Naše MŠ se rozhodla pro "šablony" v následujících oblastech:

Personální podpora

  • Školní asistent

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (ve spolupráci s MŠ na Absolonově ulici)

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr.  Ladislava Zezuláková
rezacova_foot