Aktuality


 

Schůzka pro rodiče předškoláků a navazující seminář o školní zralosti

Datum konání: 27. 2. 2019

Ve středu 27. února pro Vás pořádáme informativní schůzku s paní uč. Hriadelovou ze ZŠ Pastviny o Zápisu do ZŠ pro školní rok 2019/2020. 

Začátek plánujeme na 15:30 hod. 

Poté předáme slovo paní psycholožce Mgr. Závodníkové z PMeduca, která má pro rodičovskou veřejnost připraven seminář na téma Školní zralost. 

Začátek semináře plánujeme mezi 16:15 a 16:30 hod. 

Seminář pořádáme v rámci projektu Personální podpora a spolupráce s rodiči v MŠ Řezáčova, Brno, který je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Přijďte. Těšíme se na Vás. Provoz v době jarních prázdnin

Datum konání: 11. 2. 2019 - 15. 2. 2019

době jarních prázdnin bude provoz v mateřské škole pro nahlášené děti pouze ve třídě Zajíčků.

 

Prosíme rodiče nahlášených dětí ze třídy Ježečků a Vrabečků, aby v pátek 8.2.2019 při odchodu z MŠ,

dali dětem oblečení a papuče do koše ve své šatně nebo je přenesli do šatny třídy Zajíčků.

Žabičky převlékněte ve své šatně a předejte do Zajíčků.

 

Prosíme rodiče dětí, kteří nebudou docházet do MŠ (ze třídy Zajíčků), aby vyklidili šatní skříňnky.

Děkujeme

 Předplavecký výcvik

Datum konání: 4. 2. 2019

Od 4. února budeme jezdit znovu na předplavecký výcvik. Výcviku se účastní děti tak, jak se přihlásily v úvodu školního roku. Do plavání budeme jezdit každé pondělí, odjezd od MŠ v 9:15 hod. Do bazénu v Kohoutovicích bude děti doprovázet paní uč. Lazarová a paní Nedvědová. ESS

Datum konání: 31. 1. 2019

Ve čtvrtek 31. ledna zahájíme v MŠ edukativně - stimulační skupinky pro předem přihlášené děti. Proběhnou v deseti lekcích, každý čtvrtek (s výjimkou jarních prázdnin) v době od 16:00 do 17:00 hod. Skupinky povede paní uč. Mgr. Uríková. Informace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o tři následující projekty:

 1. MAP (místní akční plán)

    Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

 

 2. Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

     Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o program, který je součástí výše uvedeného Místního akčního plánu. Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v následujících oblastech:

  Personální podpora

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Chůva

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ:
  •  Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Inkluze
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 3. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

      Realizátorem projektu je město Brno. Cílem je podpora mateřských škol v realizaci společného vzdělávání, podpora v začleňování sociokulturně znevýhodněných dětí. Na základě tohoto projektu bude možné, aby v naší MŠ vznikla nová pozice „školního asistenta“.

 

Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr. Alena Zrnečková
rezacova_foot