Aktuality


 

Plavání

Ve středu 4.10. zahajujeme 1. běh předplaveckého výcviku v tomto školním roce! 

Dbejte prosím následujících pokynů: 

 • od MŠ odjíždíme přibližně v 8.15 hod. Předtím však předejte dítě ve třídě učitelce, kde si ho vyzvedne paní učitelka, která bude jezdit s dětmi do plavání. (abychom v MŠ věděli, že dítko je v MŠ, zda bude po obědě  odpočívat, nebo půjde domů atd.) 
 • dejte dětem s sebou: ručník, plavky, sáček na mokré věci, hřeben, dětem s hustšími vlasy koupací čepici, pití v dobře uzaviratelné lahvi a drobný mls (ne čokoládu!) (svačit budou děti po návratu do MŠ)
 • zalaťte v termínu nejlépe do 4.10. na účet MŠ 1.800,- Kč, které budou poukázány na účet plavecké školy. Předplavecký výcvik je zapotřebí plavecké škole uhradit nejpozději druhou lekci!!! 
 • budete-li požadovat potvrzení o účasti Vašeho dítěte na předplaveckém výcviku (příspěvek od zdravotní pojišťovny apod.), obraťte se na třídní učitelku. 
 • nedávejte dětem punčocháče. (aby je neměly děti mokré) 
 • na své děti se můžete jet podívat. Nemůžeme Vás však vzít s sebou do autobusu. 
 • pokud se objeví důvod k dlouhodobější absenci dítěte, domluvte se s třídní učitelkou, aby eventuelně domluvila náhradníka za Vaše dítě. 

Děkujeme za spolupráci. Poděkování

Na žádost pana Vaculíka ze třídy Žabek zveřejňuji následující poděkování:

Děkujeme panu Janu Veinhauerovi, panu Emilu Šubrtovi, Tomáši Zedníkovi, Davidu Sobotkovi a Jiřímu Vašátkovi za podíl na realizaci parkoviště v zahradě MŠ.

Za MŠ Mgr. Laďka Zezuláková, ředitelka 

 Parkování na zahrádce!

K dnešnímu dni byl zahájen provoz nového parkoviště na školní zahrádce, které bude sloužit Vám, rodičům dětí, abyste mohli sobě a svým ratolestem bezpečně umístit dopravní prostředky. 

Zájemci o parkování se mohou hlásit u ředitelky školy v době od 9:00 hod do 12:00 hod (po dohodě případně jindy). Sepíšeme spolu dohodu o užívání parkoviště a předám vám klíček od zahrádky. 

Ráda bych touto cestou poděkovala panu Vaculíkovi ze třídy Žabek, který významně přispěl k tomu, aby parkoviště vzniklo.

Budování pískoviště financovala MŠ, náklady na jeho výstavbu dosáhly téměř 13.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor, který je určen spíše k užívání veřejnosti, prosíme budoucí uživatele, ať zváží možnost finančního či jiného daru, aby se mateřské škole náklady spojené s budováním parkoviště MŠ "vrátily". Za Vámi věnovanou částku zakoupíme např. výtvarný materiál, pomůcky nebo hračky, které budou určeny přímo dětem. 

přeji Vám příjemné cestování do školky i z ní. 

 

Za MŠ Mgr. Ladislava Zezuláková, ředitelka 

 

 fotky ze zahradní slavnosti

Milí rodiče,

na níže uvedeném odkazu naleznete pár momentek ze zahradní slavnosti.

http://msrezacova.rajce.idnes.cz/zahradni_slavnost_2017/Informace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o tři následující projekty:

 1. MAP (místní akční plán)

    Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

 

 2. Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

     Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o program, který je součástí výše uvedeného Místního akčního plánu. Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v následujících oblastech:

  Personální podpora

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Chůva

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ:
  •  Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Inkluze
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 3. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

      Realizátorem projektu je město Brno. Cílem je podpora mateřských škol v realizaci společného vzdělávání, podpora v začleňování sociokulturně znevýhodněných dětí. Na základě tohoto projektu bude možné, aby v naší MŠ vznikla nová pozice „školního asistenta“.

 

Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr. Alena ZrnečkováFotografie ze zahradní slavnosti

Milí rodiče,

na níže uvedeném odkazu najdete fografie ze zahradní slavnosti.

http://msrezacova.rajce.idnes.cz/zahradni_slavnost_2016/
Omlouvání dětí - na mobilní tel.

 7.00 - 12.00 a 13.30 - 16.30 (do 14.00 na příští den).

V době 12.00 - 13.30 pouze SMS - doba výdeje obědů a poledního úklidu

 

Alergeny

Od 13.12.2014 platí vyhláška o označování alergenů, které se mohou vyskytovat v potravinách. Zde máte k nahlédnutí jejich seznam.

ms-alergeny-ve-stravovani.pdf

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Návštěvnost stránek

123119
rezacova_foot