Aktuality


Novější 1

Doplňující informace o prázdninovém provozu MŠ v Brně - Komíně

Žádáme rodiče, kteří potřebují naléhavě umístit dítě do předškolního zařízení také ve dnech od 27.7.2020 do 7.8.2020, aby se přihlásili u ředitelky MŠ v termínu do 30.5.2020 12:00 hod. 

Hlaste se nejlépe prostřednictvím mailu, třídní učitelky, pokud do MŠ docházíte, případně telefonicky. 

Provoz v uvedených dnech bude zajišťovat pro nejpotřebnější MŠ Pastviny.

Bližší info u ředitelky. Zahradní slavnost 2020

Ve čtvrtek 11.6. se pravděpodobně uskuteční TRADIČNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST. 

Tentokrát v poněkud ostříhané verzi... V návaznosti na veškerá opatření MZ.ČR jsme byli nuceni ji připravit pouze pro děti, které naši MŠ opouštějí a odchází do ZŠ. Na akci tedy zveme všechny naše předškoláky a jejich rodiny (bez ohledu na to, zda v současné době MŠ denně navštěvují, nebo ne). 

Dejte nám prosím obratem vědět, zda plánujete se zahradní slavnosti účastnit. 

Akci zahájíme v 16:15 hod. Sraz absolventů - uvnitř v MŠ, ve třídě Vrabečků, v 16:00 hod.

Tradiční přísaze školáka a věhlasnému pasování bude předcházet závěrečná zkouška pod vedením paní uč. Stránské.

Následovat bude volná zábava v rozsahu málem takovém, jako jsme byli zvyklí v minulosti. Čeká nás zábava se studiem Koráb, tetování, mlsna, jarmark, výtvarná dílna a... Možná přijde i kouzelník... Nechte se překvapit. 

Spát půjdeme tentokrát domů... Je nám líto. 

V případě nepříznivého počasí plánujeme akci o týden odložit. 

Pokud máte možnost a chuť nám s čímkoliv pomoci, hlaste se u třídních paní učitelek nebo na školním mailu. 

Sledujte pečlivě naše webové stránky. Informace budeme doplňovat. 

Předem děkujeme a velmi se těšíme. 

                                                                            s-l400.jpgFotografování tříd

Ve středu 3.6. se v 10:00 hodin uskuteční fotografování tříd. 

Prosíme rodiče dětí, které do MŠ v této době nedochází, aby své děti pokud možno přivedli v 10:00 hod na školní zahrádku. Věříme, že se shromáždí co nejvyšší počet dětí z jednotlivých tříd. A že rodičům nebude vadit ani ta trocha nepohody, když budou na svoje děti chvíli čekat, než se vyfotí ve třídě, pokud by náhodou počasí nepřálo fotografování na zahrádce...   

Děti, které se přijdou pouze vyfotografovat, vyplňte prosím ráno čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Najdete ho před vstupem k ředitelně.   

Fotografovat skupinky kamarádů letos nebudeme. Je nám líto. 

Předem děkujeme za Vaše parťáctví. Oslava Dne dětí - Cesta za pokladem

V úterý 2.6.2020 se společně vypravíme na dobrodružnou cestu za pokladem. Odchod všech tříd od MŠ je přibližně naplánován na 8:00 hod.

Svačinku budou mít děti ze školky, mls a pití v lahvi jim s sebou dejte z domova. Přibalte také pláštěnku, pokud ji děti ve školce nemají.

Pokud možno přijďte do MŠ s předstihem. 

Děkujeme za spolupráci. 

(Máme tajné informace o tom, že poklad je i pro děti, které do MŠ nechodí... Domluvte se po mailu nebo na telefonu, kdy si poklad vyzvednete i vy...)

                                                        52c6a256-e805-41ff-a1a4-b10a02e6f5cd_l.jpgPoděkování

Děkujeme tatínkovi Vojtíka Leidorfa a kamarádovi naší paní kuchařky Zdeničky, panu Křížovi, za dezinfekci, kterou nám bezplatně poskytli. Předpisy školného a stravného za květen 2020

V přiložených souborech najdete předpisy školného a stravného Vašich dětí. 

ŠKOLNÉ + STRAVNÉ JEZEČCI.doc

ŠKOLNÉ + STRAVNÉ VRABEČCI.doc

ŠKOLNÉ + STRAVNÉ ZAJÍČCI.doc

ŠKOLNÉ + STRAVNÉ ŽABKY.docŠkolné od března 2020

V přiložených dokumentech najdete info o ustanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době od uzavření MŠ do konce školního roku. 

V březnu byla ustanovena poměrná část školného za dny, kdy byla MŠ v provozu, pro všechny platící ve výši 273,- Kč. 

V dubnu bylo školné ve výši 0,- Kč pro všechny děti z důvodu uzavření MŠ.

V květnu bude školné ustanoveno v poměrné výši vzhledem k počtu dní, kdy bude MŠ v provozu, ve výši 158,- Kč. Školné budou hradit pouze děti, které budou do MŠ docházet. 

V červnu předpokládáme obvyklou výši školného ve výši 600,- Kč. Opět pouze pro děti, které budou do MŠ docházet. 

Pro měsíc červenec bude ustanovena poměrná část školného. Školné budou platit opět pouze děti, které budou do MŠ docházet. 

Přikládám oznámení o výši školného v daných měsících: 

skolne v breznu 2020.doc

skolne v dubnu 2020.doc

skolne v kvetnu 2020.doc

Za MŠ Laďka ZezulákováProvoz MŠ obnoven od 25.5.2020

Datum konání: 15. 5. 2020

Dobrý den. 

RMČ Brno - Komín 12.5.2020 rozhodla o znovuotevření MŠ v městské části od 25.5.2020. 

(v přiloženém souboru najdete podrobné informace o podmínkách provozu MŠ od tohoto data)  

07e covidová směrnice.docx

Třídní paní učitelky Vás budou telefonicky kontaktovat a vše s Vámi proberou.

Nahlaste prosím závazně do úterý 19.5.2020 do 14:00 hod prostřednictvím mailu nebo vzkazu, vhozeného do schránky MŠ: 

  • zda vaše dítě do MŠ od 25.5. nastoupí
  • zda bude vaše dítě v MŠ i odpoledne
  • zda a v jakém rozsahu máte zájem o provoz v době hlavních prázdnin

(formulář k vyplnění si stáhněte zde) 

přihláška od 25.5.2020.docx

Kromě přihlášky a stvrzení, že jste byli seznámeni s podmínkami provozu, je dále zapotřebí podepsat čestné prohlášení.

(vzor najdete zde)

čestné prohlášení.pdf

Bez podpisu "covidové" směrnice a čestného prohlášení děti do MŠ nebudou přijaty. 

K dispozici jsou Vám zmíněné dokumenty i v listinné podobě před vstupem do ředitelny. 

Děkujeme za spolupráci. A těšíme se na Vás. 

Za celou MŠ Laďka ZezulákováPoděkování

Datum konání: 15. 5. 2020

Dobrý den. 

Děkuji všem, kteří v době uzavření MŠ aktivně přispěli ke zvládnutí celé situace.

Děkuji za ušití roušek paní uč. Kláře Bachové, její mamince, sousedce paní ředitelky a paní asistentce Miloslavě Šmídové. O další roušky, hlavně pro zaměstnance MŠ a jejich děti, se postarala maminka Adámka Zalewského. A máme k dispozici i roušky s logem Školičky u lesa. 

Roušky z rouškovníku od partnera paní uč. Bachové při zápisu do MŠ šly doslova na dračku. Senioři, navštěvující rehabilitační středisko vedle naší MŠ si mohli vybírat roušky, aby jim ladily k oblečení. Měli z nich velkou radost.

Také děkuji společnosti Fab Lab za čelní štíty, které dodala pro naše zaměstnance zdarma. 

Nechci zapomenout ani na našeho pana topiče, tatínka Marušky a Karolínky Slavíkových, který na vlastní náklady odvezl všechno listí ze školní zahrady. A v příštím týdnu ve školce namontuje všechny ty nové zásobníky na ručníky a dezinfekce, které budeme od 25.5.2020 potřebovat. 

A v neposlední řadě děkujeme manželovi naší paní vedoucí ŠJ Lazarové za zdi a omítky, které nám bez nároku na honorář vyspravil. 

Je možné, že v tomto výčtu někdo chybí... Když si vzpomenu, poděkování určitě zveřejním. 

Za MŠ Laďka Zezuláková

 Video v sekci online vzdělávání

A koukněte na Pozdrav ze Školičky u lesa! Novější 1

rezacova_foot