Aktuality


Novější 1

Žádost Rady Města Brna

Z pověření pana radního Suchého se na Vás obracím s prosbou, zda nemáte k dispozici vyřazená povlečení nebo prostěradla, která by mohla být použita pro šití roušek.

 

Pokud ano, je potřeba dovézt materiál do Divadla Husa na provázku, které zajišťuje dobrovolnické šití a již se mu nedostává materiál.

 

Kontakt: Adam Vodička, tel. 723 400 929.

 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám pěkný den.

 

(vzkaz od OŠMT MMB)Zajíčci

Ťuky ťuk pojďte dál k Zajíčkům...Naše školka u vás doma

U zápisu do MŠ vždycky zdůrazňujeme, že v každé učitelce má být kus mámy, aby byl přechod pro děti do prosředí školky co nejmírnější... 

Teď se role vyměnily. Vy všichni, kteří jste zůstali s našimi - vašimi dětmi doma, se staňte tak trochu učitelkami ze školky. 

Přejeme Vám hodně pracovních úspěchů! 

Více na stránkách jednotlivých tříd... a ne nutně jen té Vaší... 

Za celý pedagogický sbor Laďka Zezuláková, ředitelka Informace od paní starostky Milady Blatné

Z dopisu jí adresovaného: 

Jménem Masarykovy univerzity se na Vás a na Vaši městskou část obracím s nabídkou zprostředkování obrovolnické pomoci.

Od minulého týdne v rámci Masarykovy univerzity funguje dobrovolnické operační centrum, které propojuje žádosti o pomoc (ze strany jednotlivců a institucí) s naší dobrovolnickou databází, která má k dnešnímu dni přes 2 900 dobrovolníků. Aktuální podobu naší dobrovolnické sítě lze nalézt na mapě zde: https://munipomaha.cz/mapa-dobrovolniku.

Hlavní informace o možnostech dobrovolnické pomoci jsou dostupné na www.munipomaha.cz. Dále je možné se s žádostmi o dobrovolnickou pomoc obracet na linku 549 498 804 / 549 498 800, nebo poslat SMS se jménem na číslo 775 855 636 / 775 855 633 (a koordinátoři operačního centra se následně ozvou). Žádat o dobrovolnickou pomoc lze také na emailu pomoc@muni.cz.

Nabídka dobrovolnické sítě MU zahrnuje aktivity jako jsou hlídání či doučování dětí (individuální i skupinové), pomoc seniorům či lidem v karanténě (nákup léků, potravin, venčení zvířat atd.), doručení bavlněných roušek zdarma a další. K dnešnímu dni jsme pomohli 58 institucím a 516 jednotlivcům.

Na odkazu https://munipomaha.cz/prakticke-informace-ke-stazeni dále naleznete letáky a plakátky s informacemi o možnosti dobrovolnické pomoci, které lze dále šířit elektronicky či vytištěné.  

Zvažte také prosím rozeslání uvedených informací Vašim partnerských (či podřízeným) institucím či organizacím; a případně také jednotlivcům, kteří by mohli dobrovolnickou pomoc nejvíce potřebovat.

S přátelským pozdravem a poděkováním za spolupráci

Marián Kišš, M.A., Ph.D., kancléř Rektorátu MU Brno Důležité upozornění

Veškeré svoje návštěvy MŠ (vyzvedávání věcí, úkolů, potvrzení apod.) domlouvejte předem na mailu MŠ nebo prostřednictvím telefonu. 

Předcházejme společně kumulaci osob. 

Děkuji za pochopení.

Laďka Zezuláková, ředitelka  Nové informace k zápisu na hlavní prázdniny a k zápisu pro nadcházející školní rok

Pokud jde o provoz MŠ o hlavních prázdninách, vše je v jednání. 

Možnost vyzvednout si přihlášku na hlavní prázdniny byla plánována na pondělí 30.3.2020.Tento termín je v naší MŠ zrušen. Po telefonickém domluvě s paní vedoucí učitelkou a ředitelkou ostatních MŠ v městské části vím, že ani ony nebudou přihlášky v tento den vydávat.  

Vše ostatní kolem prázdninového provozu budeme řešit v následujících dnech a týdnech. Aktuální info vám bezodkladně poskytneme. 

--------------------------------------------------------

Co se týká Zápisu pro následující školní rok, je situace podobně nejasná.

Byl a zatím stále je plánován na 4.5. a 5.5. 2020. Zda a za jakých podmínek proběhne, zatím nemáme bližší info. 

Plánovaný Den otevřených dveří, jež se měl dle předběžné domluvy s ostatními MŠ v MČ Brno - Komín uskutečnit 7.4.2020 tímto ruším.

Předpokládám, že se neuskuteční ani v ostatních MŠ. Pokud máte pochybnosti, obraťte se přímo na vedení ostatních MŠ v obci a informujte se tam. 

Ihned, jakmile budu mít bližší info o Zápisu pro školní rok 2020/2021, zveřejním ho na našich webových stránkách. Info můžete hledat také na stránkách www.zapisdoms.brno.cz, hádám, že tam se také objeví.

Formulář žádosti o přijetí jsem připravena Vám poskytnout, jakmile bude elektronická aplikace Zápisu spuštěna.   

V případě jakýchkoliv dotazů využijte prosím mailovou adresu skolka@rezacova.cz

Přeji Vám co nejpříjemnější dny... 

Laďka Zezuláková, ředitelka 

 Poděkování

Děkujeme naší paní asistentce Milušce Šmídové za "další várku" textilních roušek pro naše zaměstnance a jejich rodiny. 

Stejně tak děkujeme paní Sehnalové z Ivančic, sousedce naší paní ředitelky. 

 Odpovědi na vaše otázky II

Jak to bude se školou v přírodě? 

Škola v přírodě se ruší. Všem, kteří již zaplatili, budou peníze vráceny převodem na účet, z něhož přišly. Zkontrolujte si a v případě nesrovnalostí nás kontkatujte mailem nebo telefonicky. 

Můžeme chodit pracovat na školní zahrádku?

Bohužel. Jarní úklid na zahrádce dokončíme sami v rámci náhradní práce. Nechceme, aby se na zahrádce koncentrovaly větší počty osob. Věříme, že se na ni Vaše děti brzy vrátí. 

Potvrzení o uzavření MŠ je možné vyřídit bez návštěvy MŠ? 

Pokud Vám postačí sken potvrzené žádosti, můžeme Vám tento zaslat buď datovou schránkou nebo mailem. Mail opatříme elektronickým podpisem.  Poděkování

Děkujeme mamince Adámka Zalewského a mamince paní učitelky Kláry Bachové za roušky, které tyto dámy ušily našim zaměstnankyním a jejich dětem. 

Za všechny vděčné Laďka ZezulákováInformace z Nemocnice Bulovka

Čtěte níže uvedený soubor pro Vaši lepší orientovatnost...

Lékaři z Bulovky k situaci s novým koronavirem.docxNovější 1

rezacova_foot