Aktuality


 

Odpolední provoz v den zahradní slavnosti!

Datum konání: 14. 6. 2018

Důležité upozornění!

 

Pasování předškoláků

 

Prosíme všechny rodiče, kteří se účastní zahradní slavnosti, aby své děti vyzvedli z MŠ do 15.45 hod. Od 15.45 hod nevyzvednuté děti budou sloučeny do tř. Ježečci, kde se o ně postará paní Badalová.

Předškoláky na zahrádku přivedou a předají rodičům jejich třídní učitelky.

 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.TRADIČNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST 2018

Datum konání: 14. 6. 2018

Již tradičně nás na závěr školního roku čeká velká 

zahradní slavnost.

chceme Vás požádat o pomoc při jejích přípravách a zajištění.

Předem děkujeme za vaši aktivitu.  

seznam toho, s čím nám například můžete pomoci:

·                nakoupit lampiónky na výzdobu zahrady

·                 nakoupit zboží do zahradní cukrárny pro děti (cukrovinky, ledňáčky, perníčky apod.)

·                 nakoupit občerstvení v podobě ovoce a zeleniny

·                 zajistit nápoje (limonádu v soudku, v pet lahvích apod.)

·                 pomoci nám finančně (na úhradu dárků pro odcházející děti, pronájmu skákacího hradu,

        malování na obličej a dalších atrakcí, výtvarných a domácích potřeb)

·                výrobky na jarmark (nejrůznější rukodělné výrobky pro potěšení kluků a holek, ale třeba i dospělých)

Se svými návrhy a nápady se hlaste se u třídních paní učitelek.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!Zápis do MŠ pro školní rok 2018-2019

Datum konání: 2. 5. 2018 - 31. 5. 2018

Upozorňujeme všechny, kteří se zúčastnili Zápisu pro nadcházející rok, že mohou rozhodnutí vyzvedávat osobně a to v termínech které Vám sdělíme mailem.  pokud nebudete moci pro rozhodnutí přijít osobně, bude Vám zasláno poštou. 

V případě přijetí sdělte prosím alespoň telefonicky, zda plánujete do MŠ v září nastoupit. Děkujeme za vstřícnou spolupráci. 

Přijaté děti obdrží také pozvánku na tradiční Zahradní slavnost, která se koná 14.6. od 16:00 hod, kde nové děti přivítáme. 

Pro rodiče nově přijatých dětí pak uspořádáme v červnu rodičovskou informativní schůzku.  Na ní Vám poskytneme veškeré odpovědi na vaše dotazy ohledně docházky do naší MŠ. Schůzka se uskuteční ve středu 20.6. v 16:00 hod ve třídě Žabek. 

Za MŠ Mgr. Ladislava Zezuláková, ředitelka 

 PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI NA ŠKOLNÍ ZAHRÁDCE

Datum konání: 5. 4. 2018 - 15. 5. 2018

V pondělí 9.4. během dne pan Slavík, tatínek Karolínky Slavíkové ze třídy Žabek, sám rozřezal a odstranil kůru z veškerého dřeva. Připravil tak veškerý dřevěný materiál na zbudování balančního chodníčku. 

V pátek 13.4 pánové Slavík a Vaculík ze třídy Žabek, a také pan Veinhauer a Tománek ze třídy Zajíčků vykopali jámu a kůly do ní ukotvili. 

IMG_20180413_162549 (1).jpg

stažený soubor.jpg

Chodníček je tedy hotový! Všem čtyřem tatínkům patří obrovitánské DÍKY!

Další díky patří panu panu Krejčířovi za překatrování dvou pískovišť. Třetí pískoviště překatroval pan Nováček, kterému jsme také vděční. 

Paní Sobotková znovu utvořila hmatový chodníček a uklidila kolem ohniště. Děkujeme. 

Dále děkujeme dámám Woznicové a Novotné za úpravy bylinkového záhonu. 

V neposlední řadě paní Tománkové a Nováčkové za úklid zahrádky. 

A abychom nezapomněli. Paní Houšková nám odvezla a zafinancovala kontrolu a opravu vozového parku. 

Pánové Vaculík a Slavík se chystají natřít prvky na školní zahrádce, které to potřebují. 

A nesmíme zapomenout ani na ty, kteří naši zahrádku podpořili finančně - rodina Tománkových, Křivánkových, Kratochvílovi, paní Šimková, pan Skřivankovi, pan Záleský, Machatovi a Floriánovi.

Můžete ještě:  

 • odplevelit a cestičky
 • rozšířit vybavení zvukového stromu
 • prořezat a ozdravit stromoví na zahradě
 • vytvořit teepee z proutí nebo jiné prvky přírodní zahrady
 • poskytnout nám sazenice do našeho záhonu
 • atp.

Na hojnou účast se těší za všechny Ivana Stránská, která má dlouhodobě zahrádku pod patronátem... 

Za celou MŠ předem děkuje za vaši spolupráci a aktivitu Laďka Zezuláková, ředitelka školy

 PLAVÁNÍ - 2.běh

VE STŘEDU 14.2. ZAHAJUJEME 2. BĚH PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU

2.běh výcviku bude probíhat nově v "Plavecké škole Brno" v Kohoutovicích a bude mít stejně jako v 1. běhu   15 lekcí.

Dbejte prosím následujících pokynů: 

 • od MŠ odjíždíme přibližně v 10.00 hod. Dítě si z jeho ze třídy vyzvedne paní učitelka, která bude jezdit s dětmi do plavání.
 • lekce bude probíhat od 11.00 - 11.45 hod., děti se budou vracet do MŠ před 13.00 hod. a budou tak obědvat později. Zvažte proto, zda by nebylo vhodné, aby dítě ten den v MŠ odpočívalo. Vše je na Vašem zvážení  a dohodě z třídní paní učitelkou.
 • dejte dětem s sebou: ručník, plavky, sáček na mokré věci, hřeben, dětem s hustšími vlasy koupací čepici, pití v dobře uzavíratelné lahvi. Nedávejte dětem prosím sebou žádné jídlo - budou po svačině a ihned po návratu budou obědvat.
 • platbu 1.744,50 Kč proveďte výhradně bezhotovostně v termínu do 14.12. na účet MŠ. Peníze budou poukázány na účet plavecké školy. Předplavecký výcvik je zapotřebí plavecké škole uhradit nejpozději druhou lekci!!! 
 • budete-li požadovat potvrzení o účasti Vašeho dítěte na předplaveckém výcviku (příspěvek od zdravotní pojišťovny apod.), obraťte se na třídní učitelku. 
 • nedávejte dětem punčocháče (aby je neměly děti mokré) 
 • pokud se objeví důvod k dlouhodobější absenci dítěte, domluvte se s třídní učitelkou, aby případně domluvila náhradníka za Vaše dítě. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

 Poděkování

Na žádost pana Vaculíka ze třídy Žabek zveřejňuji následující poděkování:

Děkujeme panu Janu Veinhauerovi, panu Emilu Šubrtovi, Tomáši Zedníkovi, Davidu Sobotkovi a Jiřímu Vašátkovi za podíl na realizaci parkoviště v zahradě MŠ.

Za MŠ Mgr. Laďka Zezuláková, ředitelka 

 Parkování na zahrádce!

K dnešnímu dni byl zahájen provoz nového parkoviště na školní zahrádce, které bude sloužit Vám, rodičům dětí, abyste mohli sobě a svým ratolestem bezpečně umístit dopravní prostředky. 

Zájemci o parkování se mohou hlásit u ředitelky školy v době od 9:00 hod do 12:00 hod (po dohodě případně jindy). Sepíšeme spolu dohodu o užívání parkoviště a předám vám klíček od zahrádky. 

Ráda bych touto cestou poděkovala panu Vaculíkovi ze třídy Žabek, který významně přispěl k tomu, aby parkoviště vzniklo.

Budování pískoviště financovala MŠ, náklady na jeho výstavbu dosáhly téměř 13.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor, který je určen spíše k užívání veřejnosti, prosíme budoucí uživatele, ať zváží možnost finančního či jiného daru, aby se mateřské škole náklady spojené s budováním parkoviště MŠ "vrátily". Za Vámi věnovanou částku zakoupíme např. výtvarný materiál, pomůcky nebo hračky, které budou určeny přímo dětem. 

přeji Vám příjemné cestování do školky i z ní. 

 

Za MŠ Mgr. Ladislava Zezuláková, ředitelka 

 

 fotky ze zahradní slavnosti

Milí rodiče,

na níže uvedeném odkazu naleznete pár momentek ze zahradní slavnosti.

http://msrezacova.rajce.idnes.cz/zahradni_slavnost_2017/Informace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o tři následující projekty:

 1. MAP (místní akční plán)

    Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

 

 2. Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

     Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o program, který je součástí výše uvedeného Místního akčního plánu. Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v následujících oblastech:

  Personální podpora

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Chůva

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ:
  •  Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Inkluze
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 3. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

      Realizátorem projektu je město Brno. Cílem je podpora mateřských škol v realizaci společného vzdělávání, podpora v začleňování sociokulturně znevýhodněných dětí. Na základě tohoto projektu bude možné, aby v naší MŠ vznikla nová pozice „školního asistenta“.

 

Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr. Alena Zrnečková
Omlouvání dětí - na mobilní tel.

 7.00 - 12.00 a 13.30 - 16.30 (do 14.00 na příští den).

V době 12.00 - 13.30 pouze SMS - doba výdeje obědů a poledního úklidu

 

Alergeny

Od 13.12.2014 platí vyhláška o označování alergenů, které se mohou vyskytovat v potravinách. Zde máte k nahlédnutí jejich seznam.

ms-alergeny-ve-stravovani.pdf

18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Návštěvnost stránek

129916
rezacova_foot