Aktuality


 

Velikonoční prázdniny

Datum konání: 15. 4. 2019

Ve čtvrtek bude v provozu pouze třída Žabek pro všechny předem přihlášené děti a to od 7:00 hod do 16:30 hod. 

prosíme rodiče dětí ze Žabek, aby uvolnili skříňky svých dětí, pokud nepřijdou. Dále žádáme rodiče dětí z oastatních tříd, aby připravili dětem věci do prádelních košů. 

Děkujeme za spolupráci. 

Těšíme se na Vás zase v úterý po Velikonocích. Provoz MŠ v době hlavních prázdnin

Datum konání: 15. 4. 2019

MŠ bude o hlavních prázninách v provozu v době od 1.7.2019 do 12.7.2019 pro předem závazně přihlášené děti. 
od 15.7.2019 do 30.8.2019 bude mš mimo provoz.  
Informace o provozu ostataních MŠ v městské části jste získali v březnu, info o dalších MŠ žádejte na OŠMT MMB. 


Návštěva Otevřené zahrady

Datum konání: 24. 4. 2019

Ve středu 24.4. pojedeme do Otevřené zahrady. Odjezd od MŠ již 8.15, předejte děti třídní učitelce ve třídě nejpozději do 8.00.

Sledujte pokyny na nástěnce v šatně. 

Bližší info o Otevřené zahradě hledejte na www.otevrenazahrada.czDůležité upozornění! Zápis na hlavní prázdniny!

Připomínáme rodičům, aby si, pokud se chtějí účastnit Zápisu na hlavní prázdniny do jiných MŠ v městské části Brno - Komín, nezapomněli vyzvednout žádosti o přijetí.

Přihlášky si mohou vyzvednout 3. dubna během dne v těchto MŠ.

V MŠ Absolonova - ve třídě  Zajíčci, v MŠ Pastviny - ve třídě Berušky, v obou MŠ v době od 8:00 do 16:00 hod.  

 Informace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o tři následující projekty:

 1. MAP (místní akční plán)

    Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

 

 2. Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

     Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o program, který je součástí výše uvedeného Místního akčního plánu. Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v následujících oblastech:

  Personální podpora

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Chůva

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ:
  •  Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Inkluze
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 3. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

      Realizátorem projektu je město Brno. Cílem je podpora mateřských škol v realizaci společného vzdělávání, podpora v začleňování sociokulturně znevýhodněných dětí. Na základě tohoto projektu bude možné, aby v naší MŠ vznikla nová pozice „školního asistenta“.

 

Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr. Alena Zrnečková
rezacova_foot