Aktuality


 

 

Zařazení nových dětí do tříd

V přiloženém souboru najdete ID a křestní jména dětí tak, jak byly rozděleny do tříd. 

zařazení nových dětí do tříd.docx

Těšíme se na Vás. 

Za celou MŠ Laďka ZezulákováPlatby školného a stravného na červenec 2020

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ VRABEČCI.doc

ŠKOLNÉ + STRAVNÉ JEŽEČCI.doc

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ ZAJÍČCI.doc

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ ŽABIČKY.doc

 Rozloučení se školním rokem

Přejeme všem, kterým začínají právě prázdniny, KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ A ZÁBAVY!

Vy, co od zítra do školky nastoupíte, slibujeme, že si užijeme i LÉTO VE MĚSTĚ BEZVADNĚ!

A v září se těšíme na nové kamarády a zážitky! 

VYPLOUVÁME!

Za celou školku Laďka Zezuláková

                       lodička 2 (1).jpgPoděkování všem rodičům našich dětí za sponzoring

Děkujeme všem, kteří zanechali zůstatek příspěvku na kulturní vyžití dětí k dispozici mateřské škole. Za zbylé peníze nakoupíme do tříd výtvarný materiál. 

Ještě jednou děkujeme. Zápis rodičovské schůzky pro rodiče nově nastupujících dětí

Datum konání: 17. 6. 2020

V přiloženém souboru najdete zápis z rodičovského setkání, které se uskutečnilo por rodiče dětí, které ve šk. roce 2020/2021 nastoupí do naší MŠ k předškolnímu vzdělávání. 

zápis z rodičovské schůzky 16.6.20.docx

 Informace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o dvou zásadních projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o následující projekty:

 

 1. MAP (místní akční plán) Brno II.

Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR.

V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

Dále v rámci MAPu II. budeme pořádat pro rodiče a naše děti edukativně-stimulační skupiny. 

Další součástí MAPu jsou nejrůznější odborné semináře a vzdělávací aktvity pro rodiče a veřejnost, týkající se problematiky nejen předškolního vzdělávání. 

Bližší info získáte na stránkách MAPu II. Brno. 

 

 2. OP VVV (operační program Výchova, vzdělávání, výzkum) - Šablony II.

Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v různých oblastech a tak čerpat případné dotace EU. V rámci Šablon II. jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši 511.527,- Kč. Program budeme realizovat v letech 2019 - 2021. 

Naše MŠ se rozhodla pro "šablony" v následujících oblastech:

Personální podpora

  • Školní asistent

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (ve spolupráci s MŠ na Absolonově ulici)

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr.  Ladislava Zezuláková
rezacova_foot