Aktuality


 

Návštěva umělecké školy

Datum konání: 19. 4. 2018

Ve čtvrtek navštívíme hudební uměleckou školu na ul. Třída kapitána Jaroše.

Autobusem od MŠ odjíždíme v 9.00 hodin.

Prosíme rodiče, aby přivedli děti ráno již do 8.00 hodin, abychom se v klidu stihli nasvačit.

Návrat přibližně 11.30 hodin.

DěkujemeZAHRÁDKA VOLÁ O POMOC! - aktuálně k 16.4.

Datum konání: 5. 4. 2018 - 15. 5. 2018

V pondělí 9.4. během dne pan Slavík, tatínek Karolínky Slavíkové ze třídy Žabek, sám rozřezal a odstranil kůru z veškerého dřeva. Připravil tak veškerý dřevěný materiál na zbudování balančního chodníčku. 

V pátek 13.4 pánové Slavík a Vaculík ze třídy Žabek, a také pan Veinhauer a Tománek ze třídey Zajíčků vykopali jámu a kůly do ní ukotvili. 

IMG_20180413_162549 (1).jpg

stažený soubor.jpg

Chodníček je tedy hotový! Všem čtyřem tatínkům patří obrovitánské DÍKY!

Pořád je ale na zahrádce dost další práce! A pořád nám můžete přispět na nákup materiálu - na nákup barev a štětců, dalšího přístřešku na dřevo, folie do bylinkového záhonu, zeminy do záhonů, semen a sazenic, ... 

Pokud se budete chtít připojit, budeme velmi rádi. Hlaste se své třídní učitelce. 

Je zapotřebí:  

 • překatrovat pískoviště
 • ozdravit bylinkový záhon 
 • odplevelit a zamést cestičky
 • znovu zbudovat hmatový chodníček 
 • rozšířit vybavení zvukového stromu
 • prořezat a ozdravit stromoví na zahradě
 • posbírat a poskládat dřevo ze zahrady pod přístřešek
 • natírat stávající prvky - domeček se skluzavkou a pergolu u prvního pískoviště, 
 • vytvořit teepee z proutí nebo jiné prvky přírodní zahrady

Na hojnou účast se těší za všechny Ivana Stránská, která má dlouhodobě zahrádku pod patronátem... 

Za celou MŠ předem děkuje za vaši spolupráci a aktivitu Laďka Zezuláková, ředitelka školy

 ZÁPIS DO KOMÍNSKÝCH MŠ NA HLAVNÍ PRÁZDNINY

Datum konání: 3. 4. 2018 - 24. 4. 2018

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

DO OSTATNÍCH MŠ V BRNĚ – KOMÍNĚ (MŠ ABSOLONOVA A MŠ PASTVINY)

 

O hlavních prázdninách bude MŠ Absolonova v provozu ve dnech 2. 7. 2018 – 13. 7. 2018 a MŠ Pastviny ve dnech 16. 7. – 27. 7. 2018.

 

V úterý 3. 4. 2018 budou vydávány žádosti o přijetí k PV v době hlavních prázdnin. V MŠ Absolonova (ve třídě Zajíčci) a v MŠ Pastviny (ve třídě Berušky) si můžete přihlášky vyzvednout v době od 8:00 – 16:00 hod.

 

Počty volných míst:

»        v MŠ Absolonova 20

»        v MŠ Pastviny 24

»        v MŠ Řezáčova – 20

 

Zvažte nutnost docházky Vašeho dítěte do MŠ v době prázdninového provozu. Může totiž dojít k situaci, že rodiče, kteří opravdu potřebují, své dítě neumístí. Na druhé straně budou do MŠ docházet – nedocházet děti, pro jejichž rodinu není problém zabezpečit jim péči jinak. Buďte k sobě navzájem solidární. Děkujeme. Ve svém rozhodování zvažte i to, že provoz o hlavních prázdninách je výjimečný a velmi náročný, jak pro MŠ, tak hlavně pro děti. Čeká je nové prostředí a neznámý kolektiv dětí. O tom, že se neznají učitelky s dětmi navzájem nemluvě!

 

Vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou od dětského lékaře, přineste v úterý 24. 4. 2018 do MŠ, o kterou máte zájem, v době od 13:00 – 16:00 hod do ředitelny školy.

 

Přijímací řízení proběhne v zákonné 30tidenní lhůtě, dle kritérií pro školní rok 2017/2018. O dalším se informujte v jedn. MŠ. O výsledcích přijímacího řízení v ostatních MŠ budete informováni prostřednictvím třídních učitelek nejpozději do konce dubna 2018. Ve třídě Vám budou předána rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k PV.

(Vzhledem k počtu předem nezávazně nahlášených dětí lze předpokládat, že bude přijata zhruba polovina dětí.)  

Bližší info žádejte v ředitelně školy, do které své děti hlásíte.

 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Datum konání: 27. 3. 2018 - 3. 5. 2018

Srdečně Vás zveme na:

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

dne 27. března 2018 od 8:00 do 10:00 a od 15:00 do 16:00 hodin

                                                  VÝDEJ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a informace k zápisu naleznete na webových stránkách: www.zapisdoms.brno.cz, nebo Vám přihlášku vytiskneme v MŠ dne 5. dubna 2018 od 10:00 do 12:00 hodin

  ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

ve dnech 2.května 2017 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin

           a 3. května 2017 od 8:00 do 12:00 hodin

K zápisu je nutné přinést vyplněnou žádost o přijetí, (včetně potvrzení od dětského lékaře), občanský průkaz žadatele, rodný list list dítěte, eventuelně další doklady. PLAVÁNÍ - 2.běh

VE STŘEDU 14.2. ZAHAJUJEME 2. BĚH PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU

2.běh výcviku bude probíhat nově v "Plavecké škole Brno" v Kohoutovicích a bude mít stejně jako v 1. běhu   15 lekcí.

Dbejte prosím následujících pokynů: 

 • od MŠ odjíždíme přibližně v 10.00 hod. Dítě si z jeho ze třídy vyzvedne paní učitelka, která bude jezdit s dětmi do plavání.
 • lekce bude probíhat od 11.00 - 11.45 hod., děti se budou vracet do MŠ před 13.00 hod. a budou tak obědvat později. Zvažte proto, zda by nebylo vhodné, aby dítě ten den v MŠ odpočívalo. Vše je na Vašem zvážení  a dohodě z třídní paní učitelkou.
 • dejte dětem s sebou: ručník, plavky, sáček na mokré věci, hřeben, dětem s hustšími vlasy koupací čepici, pití v dobře uzavíratelné lahvi. Nedávejte dětem prosím sebou žádné jídlo - budou po svačině a ihned po návratu budou obědvat.
 • platbu 1.744,50 Kč proveďte výhradně bezhotovostně v termínu do 14.12. na účet MŠ. Peníze budou poukázány na účet plavecké školy. Předplavecký výcvik je zapotřebí plavecké škole uhradit nejpozději druhou lekci!!! 
 • budete-li požadovat potvrzení o účasti Vašeho dítěte na předplaveckém výcviku (příspěvek od zdravotní pojišťovny apod.), obraťte se na třídní učitelku. 
 • nedávejte dětem punčocháče (aby je neměly děti mokré) 
 • pokud se objeví důvod k dlouhodobější absenci dítěte, domluvte se s třídní učitelkou, aby případně domluvila náhradníka za Vaše dítě. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

 Poděkování

Na žádost pana Vaculíka ze třídy Žabek zveřejňuji následující poděkování:

Děkujeme panu Janu Veinhauerovi, panu Emilu Šubrtovi, Tomáši Zedníkovi, Davidu Sobotkovi a Jiřímu Vašátkovi za podíl na realizaci parkoviště v zahradě MŠ.

Za MŠ Mgr. Laďka Zezuláková, ředitelka 

 Parkování na zahrádce!

K dnešnímu dni byl zahájen provoz nového parkoviště na školní zahrádce, které bude sloužit Vám, rodičům dětí, abyste mohli sobě a svým ratolestem bezpečně umístit dopravní prostředky. 

Zájemci o parkování se mohou hlásit u ředitelky školy v době od 9:00 hod do 12:00 hod (po dohodě případně jindy). Sepíšeme spolu dohodu o užívání parkoviště a předám vám klíček od zahrádky. 

Ráda bych touto cestou poděkovala panu Vaculíkovi ze třídy Žabek, který významně přispěl k tomu, aby parkoviště vzniklo.

Budování pískoviště financovala MŠ, náklady na jeho výstavbu dosáhly téměř 13.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor, který je určen spíše k užívání veřejnosti, prosíme budoucí uživatele, ať zváží možnost finančního či jiného daru, aby se mateřské škole náklady spojené s budováním parkoviště MŠ "vrátily". Za Vámi věnovanou částku zakoupíme např. výtvarný materiál, pomůcky nebo hračky, které budou určeny přímo dětem. 

přeji Vám příjemné cestování do školky i z ní. 

 

Za MŠ Mgr. Ladislava Zezuláková, ředitelka 

 

 fotky ze zahradní slavnosti

Milí rodiče,

na níže uvedeném odkazu naleznete pár momentek ze zahradní slavnosti.

http://msrezacova.rajce.idnes.cz/zahradni_slavnost_2017/Informace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o tři následující projekty:

 1. MAP (místní akční plán)

    Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

 

 2. Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

     Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o program, který je součástí výše uvedeného Místního akčního plánu. Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v následujících oblastech:

  Personální podpora

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Chůva

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ:
  •  Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Inkluze
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 3. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

      Realizátorem projektu je město Brno. Cílem je podpora mateřských škol v realizaci společného vzdělávání, podpora v začleňování sociokulturně znevýhodněných dětí. Na základě tohoto projektu bude možné, aby v naší MŠ vznikla nová pozice „školního asistenta“.

 

Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr. Alena ZrnečkováFotografie ze zahradní slavnosti

Milí rodiče,

na níže uvedeném odkazu najdete fografie ze zahradní slavnosti.

http://msrezacova.rajce.idnes.cz/zahradni_slavnost_2016/
Omlouvání dětí - na mobilní tel.

 7.00 - 12.00 a 13.30 - 16.30 (do 14.00 na příští den).

V době 12.00 - 13.30 pouze SMS - doba výdeje obědů a poledního úklidu

 

Alergeny

Od 13.12.2014 platí vyhláška o označování alergenů, které se mohou vyskytovat v potravinách. Zde máte k nahlédnutí jejich seznam.

ms-alergeny-ve-stravovani.pdf

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch

Návštěvnost stránek

127128
rezacova_foot