Aktuality


 

Novější 1

Doklady pro prázdninový provoz - děti z MŠ Absolonova a MŠ Pastviny

Datum konání: 17. 7. 2017

Připomínáme rodičům dětí z MŠ Absolonova a MŠ Pastviny, aby v den nástupu na letní provoz přinesli vyplněné doklady, které obdrželi spolu s rozhodnutím o přijetí.

 • Dohoda o stravování
 • Údaje pro školní matriku
 • Evidenční list


Provoz v době letních prázdnin

Datum konání: 17. 7. 2017 - 28. 7. 2017

Provoz třídy Zajíčci 7.30 - 16.00 hodin

 • 7.00 -7.30 - předávejte osobně děti do třídy Žabek
 • 16.00 - 16.30 - vyzvedávejte děti ve třídě Žabek                                            (v případě příznivého počasí na školní zahradě)

Provoz třídy Ježečci 7.30 - 16.00 hodin

 • 7.00 -7.30 - předávejte osobně děti do třídy Žabek
 • 16.00 - 16.30 - vyzvedávejte děti ve třídě Žabek                                           (v případě příznivého počasí na školní zahradě)                                                                                                                                                                  Provoz třídy Žabek 7.00 - 16.30 hodin          


Letní provoz

Datum konání: 17. 7. 2017 - 28. 7. 2017

Prosíme rodiče dětí,

které nebudou navštěvovat mateřskou školu o prázdninách,

aby dětem vyklidili všechny věci ze skříněk v šatně.Provoz MŠ v době letních prázdnin

Datum konání: 17. 7. 2017 - 28. 7. 2017

Provoz v době letních prázdnin bude od 7.00 - 16.30, konkrétně:

 • ve třídě Zajíčci (7.30. - 16.00) - pro děti ze Zajíčků a děti z MŠ Pastviny
 • ve třídě Žabky (7.00 - 16.30) - pro děti ze Žabek a děti z MŠ Absolonova
 • ve třídě Ježečci (7.30. - 16.00) - pro děti z Ježečků a Vrabečků   

Seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích.Mobilní telefon opět v provozu!

Od pondělí 19.6.2017 již znovu můžete využívat číslo mobilního telefonu k omlouvání.

Zároveň děkujeme mamince Gábinky Božkové za zánovní telefon, který nám darovala a pomohla nám tak rychle vyřešit nepříjemnou situaci.fotky ze zahradní slavnosti

Milí rodiče,

na níže uvedeném odkazu naleznete pár momentek ze zahradní slavnosti.

http://msrezacova.rajce.idnes.cz/zahradni_slavnost_2017/Info k Zápisu

kritéria logo třída 2017-2018.docxInfo k Zápisu

kritéria 2017-2018.docxInfo o školném

Školné pro hlavní prázdniny je stanoveno ve výši 310,- Kč.

Pro plátce 2/3 školného je stanoveno ve výši 210,- Kč.

 

Školné ve školním roce 2017/2018 je stanoveno ve výši 600,- Kč.

Pro plátce 2/3 školného je stanoveno ve výši 400,- Kč.

 

Za MŠ Mgr. Ladislava Zezuláková, ředitelkaInformace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o tři následující projekty:

 1. MAP (místní akční plán)

    Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

 

 2. Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

     Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o program, který je součástí výše uvedeného Místního akčního plánu. Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v následujících oblastech:

  Personální podpora

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Chůva

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ:
  •  Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Inkluze
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 3. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

      Realizátorem projektu je město Brno. Cílem je podpora mateřských škol v realizaci společného vzdělávání, podpora v začleňování sociokulturně znevýhodněných dětí. Na základě tohoto projektu bude možné, aby v naší MŠ vznikla nová pozice „školního asistenta“.

 

Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr. Alena ZrnečkováNovější 1

Omlouvání dětí - na mobilní tel.

 7.00 - 12.00 a 13.30 - 16.30 (do 14.00 na příští den).

V době 12.00 - 13.30 pouze SMS - doba výdeje obědů a poledního úklidu

 

Alergeny

Od 13.12.2014 platí vyhláška o označování alergenů, které se mohou vyskytovat v potravinách. Zde máte k nahlédnutí jejich seznam.

ms-alergeny-ve-stravovani.pdf

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Návštěvnost stránek

114364
rezacova_foot