Aktuality


 

Předplavecký výcvik 2019/2020 - 1. běh

Datum konání: 30. 9. 2019

Předplavecký výcvik

v plavecké škole Brno

 

Pozor! začínáme! v pondělí 30. září pojedeme poprvé do plavání do bazénu v kohoutovicích.  

                                                                     

cena kurzu: 1.600,- Kč (včetně dopravy)

Je třeba zaplatit na účet MŠ, popř. v hotovosti třídní učitelce do čtvrtka 26.9.2019.

Při neúčasti dítěte na lekci se peníze nevrací. Pokusíme se najít mezi dětmi v MŠ „náhradníky“.

Máte možnost příspěvku ze strany zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte. Přineste prosím co nejdříve formuláře Vaší pojišťovny.

 

KDY: předpokládáný odjezd od MŠ 9:15 hod

Přiveďte děti včas, aby se stihly v klidu nasvačit.

Upozorněte prosím paní učitelku, bývá-li Vašemu dítěti v autobusu špatně, a dejte mu ráno kinedril. 

 

S sebou: plavky, ručník, koupací čepici (hlavně děvčata), hřebínek, přezůvky dle uvážení, igelitový sáček, pití v uzaviratelné láhvi,  – to vše v batůžku!!!

sladkosti prosím nedávejte, není prostor, ani čas je sníst.

 

Bližší informace na adrese Plavecké školy Brno. Můžete si v ředitelně školy vyžádat k nahlédnutí Smlouvu o provedení předplavecké výuky. Na nástěnce máte k dispozici Pokyn ředitelky k předplavecké výuce.Informace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o tři následující projekty:

 1. MAP (místní akční plán)

    Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR. V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

 

 2. Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

     Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o program, který je součástí výše uvedeného Místního akčního plánu. Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v následujících oblastech:

  Personální podpora

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Chůva

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ:
  •  Čtenářská pregramotnost
  • Matematická pregramotnost
  • Inkluze
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Individualizace vzdělávání v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 3. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

      Realizátorem projektu je město Brno. Cílem je podpora mateřských škol v realizaci společného vzdělávání, podpora v začleňování sociokulturně znevýhodněných dětí. Na základě tohoto projektu bude možné, aby v naší MŠ vznikla nová pozice „školního asistenta“.

 

Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr. Alena Zrnečková
rezacova_foot