Aktuality


 

Provoz v době podzimních prázdnin

Datum konání: 26. 10. 2020 - 30. 10. 2020

V pondělí 26.10. a v úterý 27.10.

bude provoz v mateřské škole

pro nahlášené děti

  • Ve třídě Žabek pro Zajíčky a Žabky
  • Ve třídě Ježečků pro Ježečky a Vrabečky

 

Zajíčky převlékněte ve své šatně a předejte do Žabek.

Vrabečky převlékněte ve své šatně a předejte do Ježečků.

 

Ve čtvrtek 29.10. a v pátek 30.10.

  •  Ve třídě Ježečků pro všechny děti

(dětem ze Žabek a ze Zajíčků přeneste papuče

a oblečení do Ježečků nebo je vložte do koše v šatně - již v úterý)Plavání - aktuální informace

Připomínám rodičům plaváčků, že na základě epidemiologického opatření se prozatím nebude konat hodina 12. a 19.10.2020. Při jakýchkoliv změnách vás budu ihned informovat.

Děkuji

Lenka LazarováPlavání - instrukce

Plaváčkům do batůžku prosím nezapomeňte vždy dát: plavky, osušku, pití v uzavíratelné láhvi, především děvčatům koupací čepici a hřeben, dle vašeho uvážení plavací brýle či žabky.

Lenka LazarováPlatba školného a stravného - říjen 2020

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ VRABEČCI.doc

ŠKOLNÉ + STRAVNÉ JEŽEČCI.doc

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ ZAJÍČCI.doc

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ ŽABIČKY.docInformace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o dvou zásadních projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o následující projekty:

 

 1. MAP (místní akční plán) Brno II.

Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR.

V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

Dále v rámci MAPu II. budeme pořádat pro rodiče a naše děti edukativně-stimulační skupiny. 

Další součástí MAPu jsou nejrůznější odborné semináře a vzdělávací aktvity pro rodiče a veřejnost, týkající se problematiky nejen předškolního vzdělávání. 

Bližší info získáte na stránkách MAPu II. Brno. 

 

 2. OP VVV (operační program Výchova, vzdělávání, výzkum) - Šablony II.

Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v různých oblastech a tak čerpat případné dotace EU. V rámci Šablon II. jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši 511.527,- Kč. Program budeme realizovat v letech 2019 - 2021. 

Naše MŠ se rozhodla pro "šablony" v následujících oblastech:

Personální podpora

  • Školní asistent

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (ve spolupráci s MŠ na Absolonově ulici)

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr.  Ladislava Zezuláková
rezacova_foot