Proběhlo v roce 2007/2008

Návštěvy nových dětí

V posledních červnových dnech naši MŠ navštívily děti, které v září nasoupí k nám do MŠ. Podívaly se, jak to u nás chodí, seznámily se blíže s prostředím tříd a školní zahrady, pobyly s ostatními dětmi a zahrály si s nimi nebo alespoň se "školkovními" hračkami. Rodiče se seznámili s režimem dne,takže už vědí,jakým činnostem se s dětmi v průběhu dne věnujeme a jak konkrétně, kteráč část dne v MŠ vypadá... Poznali také paní učitelky i provozní praocvnice MŠ... Máme za to, že se tu dětem i jejich rodičům líbilo a že jejich návštěvy splnily svůj účel... Děti se budou na září a svůj nástup do mateřské školy těšit...

Laďka Zezuláková 

Zahradní slavnost a noc v MŠ

Ve čtvrtek 12. června brzy ráno ještě nikdo z nás nevěděl, jak vlastně připravená akce dopadne... Navzdory všemu našemu snažení to vypadalo, že akce bude muset kvůli počasí probíhat pod střechou MŠ, a to by byla veliká škoda, jak se později ukázalo... Příroda nám ale přála, mraky se protrhaly a sluníčko se na nás smálo... Ve čtyři hodiny tak mohla již tradiční Zahradní slavnost začít... Na programu bylo pasování předškoláků na školáky, uvítání nových dětí tanečkem, diskohrátky s agenturou Koráb a také bohaté občerstvení v podobě ledňáčků od firmy Family Frost, špekáčků, cukrovinek a velkého výběru nápojů... Kromě toho nám zapůjčila firma Reklama Kubíček velký modrý stan, který nám také umožnil spousty zábavy a povyražení. Na slavnosti nechyběl ani Jarmark. Letos byl obzvlášť pestrý a bohatý... Výrobky na Jarmark připravili ve třídách děti se svými učitelkami, paní učitelky samy a také někteří z rodičů. Zábava plynula a čas také. Když se přiblížil večer, děti se rozloučily se svými rodiči a vydaly se do MŠ, kde strávily celou noc. Přitom ještě stihly na školní zahrádce absolvovat těsně před spaním stezku odvahy. Každý ze školkovních nocležníků našel ráno pod polštářkem překvapení v podobě malého plyšového zvířátka. Tuto akci považujeme za jednu z nejvydařenějších za poslední dobu a za tu správnou tečku za školním rokem.

Týden dětí

V pondělí jsme byli s dětmi na další lekci předplaveckého výcviku. proto jsme v tento den příliš Svátek dětí neslavili. Zato v úterý jely všechny třídy na výlet. Vrabečci navštívili ZOO, Ježečci a Zajíčci strávili den na Brněnské přehradě a Žabky si užívali program v Lipce. Ve středu jsme navštívili divadlo Radost. Zahráli nám Tři nezbedné čuníky. Ve čtvrtek jsme pátrali po pokladu a v pátek jsme měli na školní zahrádce sportovní olympiádu.

Laďka Zezuláková

Školka v přírodě

V pátek 23. května odjela z naší MŠ trojice učitelek a 18 dětí. Krátce po příjezdu do Hodonína u Kunštátu už to ale byl kmen Indiánů z Komína. Hned první den jsme si vybrali svá indiánská jména a vyslechli si první z pěti příběhů o životě indiánů. Druhý den jsme si zhotovili své čelenky a korálky na náhrdelníky. odpoledne jsme v nedalekém lese stavěli týpí. V následujících dnech jsme si vyrobili indiánské zbraně (luky a šípy, tomahavky a oštěpy), abychom porovnali svoje síly v indiánské olympiádě. Stopovali jsme se navzájem, abychom uměli stopovat bizony. K tomuto účelu jsme si jedno dopoledne vyrobili také laso. Bizoní rodinka ale měla právě "telato", proto jsme od lovu upustili. I když jsme původně chtěli bizoní mámu chytit na dojení kakaa. Jednoho večera Manitou zkoušel naši odvahu - absolvovali jsme stezku odvahy. Na jejím konci nás čekala indiánská babička Moudrá sova. Za to nám Manitou ukázal cestu k bájnému pokladu pod bizoním pelechem. Ještěže jsme se předtím učili posunky, kouřové signály a obrázkové písmo. Jinak bychom poklad asi nezískali. Další zkouškou odvahy byla návštěva zlých duchů ve sklepení v osadě bledých tváří Olešnici (i když bílí osadníci mu říkají muzeum strašidel). Také jsme pronikli do tajů sběru léčivých bylin a vaření bylinných čajů. Šamanka Léčivá ruka s námi byla spokojená. Na závěr našeho pobytu jsme si udělali slavnostní rokování u ohně, kde jsme se sešli ve svých svátečních oblecích, se svými náhrdelníky, na které jsme po celou dobu sbírali zuby podle toho, jak jsme plnili zapeklité úkoly náčelnice 4 oči, a se svými oštěpy. Naposled jsme zapěli svoji indiánskou hymnu, vykouřili dýmku míru a poděkovali Manitouovi za jeho přízeň. Druhý den ráno už jsme se jen snažili rozvzpomenout na svá civilní jména a těšili se domů.

Laďka Zezuláková

Návštěva ze ZUŠ Křížkovského

Dne 22. 5. nás navštívili studenti a učitelé ze ZUŠ Křížkovského se svým programem. Po dvojicích se vydali do jednotlivých tříd, kde s dětmi zpívali, hráli na hudební nástroje, kreslili, tančili a dramatizovali. Na závěr svojí návštěvy rozdali dětem letáčky s informacemi o Zápisu do ZUŠ na Křížkovského ulici pro příští školní rok.

Laďka Zezuláková

Fotografaování v MŠ

Jako už tradičně nás všechny pospolu v polovině května vyfotografoval pan Kachlíř, manžel naší paní učitelky. A jako obvykle se mu fotografie mimořádně povedly. Tentokrát nám ale nepřálo počasí, a tak jsme se fotografovali ve třídě namísto na zahrádce.

Laďka Zezuláková

Divadelní představení školáků ze ZŠ Pastviny v MŠ

Školní družina při ZŠ Pastviny za námi zavítala se svým představením. Děti si pro nás pod vedením paní vychovatelky Bumbálkové připravily tři pohádky. Kromě potlesku dostali také sladkou odměnu.

Laďka Zezuláková

Den Země V úterý 29.4. jsme si s dětmi připoměli co znamená Den Země. Naučili jsme se jak správně třídit odpad , jak pečovat o životní prostředí, vysázeli  si živý plot a zahráli společně hry.

Alice Herbstová

 

 

Pálení čarodějnic

V úterý 29.4. v 15.30 hod. přišli rodiče na naší zahrádku, aby si společně se svými dětmi vyrobili malou čarodějnici a opekli svůj první jarní špekáček. Touto akcí, jsme chtěli zároveň poděkovat všem, kteří se podíleli na našem velkém jarním úklidu.

Alice Herbstová

Hudební koncert

Ve středu 9.4. nás navštívilo hudební trio s koncertem " Kdo to ví, odpoví ". Zazněly známé skladby hrané na housle s klavírním doprovodem, které provázely celou pohádku.

Alice Herbstová

Turnaj v blastballu

Ve čvrtek 10.4. jsme se zúčastnili již podruhé meziškolkovního turnaje v Blastballu na ZŠ Pastviny.Naše silná družstva lvíčat, orlů a raket si odnesla druhé, třetí a šesté místo. Jako výhru jsme si odnesli stojan k odpalování míčků, pálku a míček. Ve školce na nás čekala odměna ve formě zmrzlinového dortu.  Odnesli jsme si příjemný sportovní zážitek.

Alice Herbstová

Vítání jara

2.4. jsme společně vynesli do řeky Svratka " babici zimici Moranu".V čele průvodu se postupně vystřídaly děti ze všech tříd, přidaly se k nám také některé maminky a babičky. Za přednesu básničky "Zimo, zimo táhni pryč" zapálily paní učitelky Moranu a vhodily do řeky. Všichni jsme, už jen pozorovali jak nám ta "zima" odplouvá. Po návratu do MŠ jsme si "odemkli" naší záhrádku a přivítali jaro tanečkem a písničkou "Pletla kytku v rozmarýnku". Každá třída se přidala se svou básničkou, písničkou nebo hrou a na závěr jsme si ozdobili jarní keř, který nám hlídá ve dne v noci naše slaměná " Jaruna". Myslím, že jsme prožili příjemné jarní dopoledne.

(pozn. Postava Morany byla vyrobena z ekologických materiálů, její vhození do řeky bylo povoleno obecním úřadem a Povodím Moravy).

Alice Herbstová

Velikonoční výstava "Dejte vejce malovaný"

Ve dnech 19. - 21. 3. proběhla v jednom ze sálků "staré hasičky" v Brně - Komíně. Potěšila nás Vaše návštěva.  

Alice Herbstová

Zápis do naší MŠ

Ve dnech 13. a 14.3. 2008 proběhl v naší MŠ zápis nových žáčků.

Alice Herbstová

Karneval

Ve čtvrtek 28. února pořádala naše školka maškarní karneval. Tentokrát však nejen pro stávající "školkáčky", ale i ostatní děti předškolního věku z Komína. Protože prostory školky nejsou tak velké, požádaly jsme základní školu o zapůjčení školní jídelny. Škola nám vyšla vstříc a tak se odpoledne začali scházet princezny, berušky, piráti, čarodějové a další masky. I paní učitelky se převlékly do masek a mnohdy nebyly k poznání. Po úvodním průvodu masek proběhly krátké hry, každá třída zatančila svůj taneček a poté si děti vyzvedly svoji "výhru" v tombole. I pro rodiče byla nachystaná soutěž - nafouknout balónek a rozsednutím ho prasknout. Zůčastnilo se několik tatínků a na vítěze čekal keramický klaun. Na závěr si mohli přítomní tatínci s maminkami zatančit. Po celou dobu karnevalu bylo k dispozici občerstvení, které připravily naše paní kuchařky a některé maminky. Věříme, že se vám karneval líbil, a že jste s námi strávili příjemné odpoledne. Na závěr bychom rády poděkovaly všem rodičům, kteří jakoukoli formou přispěli k uspořádání této akce a všem, kteří se jí zůčastnili.

Kachlířová Eva

"O bábě chřipce" - divadelní představení

V úterý 26.2. 2008 nás navštívilo divadélko Úsměv. Děti se zábavnou formou dozvěděly, jak se mají o sebe starat, aby se s Bábou chřipkou nepotkaly. V představení zazněly veselé písničky a jednu z nich si děti na závěr zazpívaly s vystupujícími divadelníky. Potěšilo nás, že pohádku viděly i děti, které nás přišli navštívit v rámci týdne otevřených dveří.

Alice Herbstová

Divadelní představení "O rukavičce"

Ve středu 9.1. 2008 shlédly děti pohádku "O rukavičce, kterou uvedl kašpárek. Pozdravil se s nimi a zeptal se, jestli vědí jak se mají v divadle chovat. Holčička Anička zazpívala písničku a povídala si s dětmi o zimních hrách se sněhem. U ztracené rukavičky se scházela lesní zvířátka, která trpěla chladem. V rukavičce se spolu ohřála, povídala si a zpívala. Když Anička rukavičku našla zjistila, že ji zvířátka potřebují stejně jako ona, rozhodla se, že ji nechá v lese a porosí maminku o jinou. Dětem se pohádka líbila, my p.učitelky bychom příště uvítaly živý zpěv namísto reprodukované hudby.

Šárka Suková

Vánoční představení ZUŠ Křížkovského

Zpívání pod Vánočním stromem

V úterý 18. prosince jsme se sešli před DDM Kominíček, abychom společně ozdobili obyčejný sídlištní jehličnánek a udělali tak z něj kouzelný vánoční stromeček. U tohoto stromečku jsme pak společně s dětmi z MŠ Absolonova a s dvojicí dětí ze ZŠ Pastviny koledovali... Zazpívali jsme svým blízkým několikero koled, zapískali jsme na flétničky a pověděli jeden vánoční příběh. Slova se ujala na úvod paní radní Blatná, po ní pak i místní farář. Na závěr paní Blatná rozdala dětem sladkou odměnu za jejich krásné vánoční koledování...

Ladislava Zezuláková

Vánoční koncert žesťových nástrojů

V úterý 18. 12. nás navštívili dobře známí muzikanti se svými žesťovými nástroji. Tentokrát naladěni na vánoční notu. Připomněli nám, jak se jmenují jejich nástroje - pozoun, tuba, trubka, jak se na ně hraje, co všechno "umí". Společně jsme si připomněli smysl Vánoc, zazpívali vánoční koledy, popřáli si krásné a radostné vánoční svátky a mnoho zdaru v Novém roce.

Alice Herbstová

Divadelní představení Betlém

Ve středu 12. 12. nás v naší školičce navštívilo pražské divadlo ŠUS s vánočním představením Betlém, které bylo inspirováno lidovou hrou z Podkrkonoší. Bylo plné známých i méně známých českých a slovenských koled. Před zraky nás, diváků, herci stavěli lidový betlém, který byl postupně zaplňován plošnými dřevěnými loutkami, coby koledníky. Postavy přicházely na scénu s vlastním hudebním motivem a zaujaly své místo u jesliček. Nade vším se vznášel anděl, který byl zvěstovatelem radostné události, ale hlavně průvodcem celé hry. Po skončení představení jsme byli všichni příjemně vánočně nladěni, takže lidová hra Betlém splnila svůj účel. Těšíme se na další návštěvu.

Alice Herbstová

Předvánoční merenda

Ve čtvrtek 13. prosince jsme měli ve školce Štědrý den. Ráno jsme posvačili tradiční vánočku, v poledne smaženou rybu a odpoledne jsme si pochutnali na perníčcích a vánočním cukroví. Tento den byl ale hlavně ve znamení vánoční nadílky ve všech třídách, připomenutím si již zašlých vánočních zvyklostí, společných her, zpívání koled a výroby vánočních ozdob a dárků. Na závěr jsme se společně sešli na školní zahradě, kde jsme zapálili prskavky, zazpívali koledu Štědrej večer nastal a využili štědrovečerního kouzla k hádání budoucnosti z kouzelného oříšku.

Ladislava Zezuláková

Návštěva nejstarších dětí v ZŠ

11.prosince předškolní děti navštívily první třídu základní školy. Prohlédly si prostory ZŠ a zúčastnily se "ukázkové" hodiny ve třídě pí. uč. Košírové. "Školáci měli pro děti připravené divadélko a nechali nahlédnout předškoláčky do svých aktovek, pouzder, sešitů i učebnic. Dětem se ve škole moc líbilo a téměř všichni se už do "velké" školy těší.

Ladislava Zezuláková

Návštěva divadla Radost

V této i trochu napínavé maňáskové komedii se děti pobavily příběhem o tak trochu přitroublých loupežnících a kromě zvířátek ze dvora také netradičně o pštrosovi, krtkovi, žábě atd. Na představení jsme měli objednaný vlastní trolejbus a děi přesuna do centra i zpět do školičky zvládly bez nejmenší újmy.

Ladislava Zezuláková

Mikulášská nadílka

Podobně jako v jiných mateřských školách 5. prosince i u nás obcházel jednotlivé třídy Sv. Mikuláš se svojí družinou. Zavítal k nám letos se čtyřmi pomocníky. Dva čerti kolem dětí vesele poskakovali a očmuchávali je a dva andílci hlídali, aby někoho náhodou nestrčili čerti do pytle... Mikuláš měl přitom plné ruce práce s Knihou hříchů, S každým dítkem probral, za co si zaslouží mikulášskou nadílku a v čem by se naopak mělo polepšit, aby uniklo peklu. Na závěr Mikulášovi, čertům a andělům děti zazpívaly písničky o nich samých a pak už jen družina nadělovala laskominy, ovoce a sem tam i nějakou tu bramboru.

Ladislava Zezuláková

Informační schůzka s učitelkou ZŠ

V den Stávky učitelů, 4. prosince 2007, jsme ve spolupráci se ZŠ Pastviny uspořádali informativní schůzku pro rodiče dětí, které půjdou v letošním školním roce k zápisu do ZŠ. V úvodu ředitelka MŠ informovala rodiče zevrubně o problematice školní zralosti dětí, o vyšetření školní zralosti a případné proceduře odkladu povinné školní docházky. Na ni navázala učitelka I. stupně ZŠ, Mgr. Surovcová - Spratková, která rodičům podala podrobné informace o akcích spojených se Zápisem do ZŠ Pastviny. Pak předala slovo paní učitelce Kachlířové z naší MŠ a ta rodičům osvětlila problematiku edukativně-stimulačních skupinek a seznámila je s tím, kterak v letošním školním roce budou v naší MŠ organizovány. Na závěr proběhla diskuse, kdy se rodiče dotazovali především paní učitelky Surovcové - Spratkové na záležitosti, týkající se zápisu do ZŠ.

Ladislava Zezuláková

Divadelní představení Červená Karkulka

22. listopadu nás navštívil nám všem dobře známý pan Ševčík se svým loutkovým divadýlkem, tentokrát s pohádkou O červené Karkulce. Dětem se líbily loutky, o kterých nám pan herec povyprávěl, jak se jmenují, jak se vyrábějí... V pohádce zazněly také známé písničky, které jsme si společně zazpívali. Pana Ševčíka jsme všichni odměnili dlouho nekončícím potleskem.

Alice Herbstová

Návštěva DDM Kominíček

20., 21. a 27. listopadu navštívily třídy Vrabečků, Zajíčků a Žabek komínský DDM. Tam pro ně byl připravený bohatý program. Děti si hrály, cvičily a vyráběly svícinky. Děkujeme tímto pracovnicícm DDM za příjemně strávené dopoledne.

Ladislava Zezuláková

Celodenní akce: Uspávání zahrady, Lampiónový průvod a Zavírání lesa

14. listopadu se v naší MŠ neslo v duchu postupujícího podzimu, bylo tedy třeba uspat školní zahrádku a zamčít les, aby v něm mohla zvířátka v tichosti přespat do jara. Využili jsme toho k setkání s rodinami našich dětí, k oslavě svátku Sv. Martina a hlavně k uspořádání Lampiónového průvodu. Ráno, když se děti sešly, dokončily výzdobu své třídy pro odpolední besídku s rodiči, připravily k pečení svatomartinské makovo-tvarohové koláče a na školní zahradě pak podle rad veverky Čiperky udělaly vše potřebné, aby si mohla zahrádka do příštího jara odpočinout. Zazpívaly jí písničku, připravily krmítka pro ptáčky, připravily hromádky listí pro ježky atd. Odpoledne, když přišli rodiče dětí si ve třídách připravily lampióny, předvedly, co se ve školce za poslední dobu naučily, pohostily své blízké koláčem a pak se s nimi vydaly k lesu v lampiónovém průvodu. Po příchodu k lesíku pronesly společně zaklínadlo a rozešly se domů. I les teď může klidně spát...

Ladislava Zezuláková 

Divadelní představení O Palečkovi

Ve čtvrtek 15. 11. k nám do školky přijelo divadlo Paravánek s pohádkou O Palečkovi. Herci Katka a Pavel přivezli malé loutky, ale i velkého obra Bobuláka, který nám rozplakal Matýska. Ještě dlouho se v Žabkách ozývalo: "Bobulák je pryč?" Ale jinak už byl slyšet jen smích, pohádka byla půvabná a navíc herci pozvali k účinkování i Šárinku Kosmákovou z Ježečků, která nám krásně klapala na dvě půlky kokosového ořechu jako koník. S Palečkem to nakonec dobře dopadlo a my jsme měli zase jeden krásný zážitek.

Věra Potužníková

Fotografování

Ve středu 24. října jsme se fotografovali na téma Podzim v lese.

Ladislava Zezuláková

Divadelní představení Pohádky ze Špalíčku

Ve středu 10 října nás ve školičce navštívilo divadlo Paravánek s programem Pohádky ze Špalíčku. Herci s sebou přivezli pěkné rekvizity a hudební nástroje. Děti se zapojily do programu, zahrály si na nástrojky, zazpívaly si písničky za doprovodu kytary. Pohádky ze Špalíčku všichni velmi dobře znali, ale díky loutkám a zpracování byly opět zajímavé. Na konci jsme herce odměnili potleskem a obrázky, které děti během dopoledne samy nakreslily.

Ivana Stránská

Dýňová slavnost v MŠ Řezáčova

Středa 3. října byla pro naší školku výjimečná. Konala se totiž Dýňová slavnost spojená s oslavou 30. výročí založení školky. Už od rána bylo všude plno ruchu, přípravy vrcholily – zdobila se zahrada, chystaly se soutěže pro děti a paní kuchařky chystaly na tácky štrůdly, které napekly maminky. V 16 hodin se otevřela brána zahrady, děti dostaly na památku keramickou dýněčku a mohlo se začít „dlabat“. Výsledky společného snažení dětí, rodičů i prarodičů byly nádherné. Obyčejné dýně, lilky nebo patisony se proměnily ve strašáky, ryby, stonožky, auta, kočáry a spoustu dalších věcí. Pak následoval 1. ročník „Štrůdlované“, kdy se po ochutnávce hlasovalo pro nejlepší štrůdl pečený maminkami. Pro děti pak byly nachystané soutěže a sladká odměna po jejich splnění. Na úplný závěr upekly naše paní kuchařky dort se 30-ti svíčkami, děti školce zazpívaly narozeninovou písničku, sfoukly svíčky a pak si už je pochutnávaly – dort byl opravdu vynikající.
I když ráno bylo zataženo a vypadalo, že začne pršet, vše se vydařilo na jedničku. A to také díky dětem a rodičům, kterých přišlo tolik, že jsme to ani sami nečekali. A proto se už teď začínáme připravovat a těšíme se na další společnou akci – „Uspávání lesa“, spojenou s lampiónovým průvodem.                                           

Eva Kachlířová

Rodičovská schůzka

V úterý 11. září se rodiče spolu s učitelkami MŠ v hojném počtu sešli k zahajovací schůzce. Paní ředitelka je seznámila s podrobnostmi Školního řádu, se Školním vzdělávacím programem a výhledy MŠ do budoucna.
Zástupce SRPŠ rodiče seznámila s výsledky činnosti sdružení v uplynulém školním roce. Dále se rodiče jednohlasně rozhodli pro další finanční podporu činnosti mateřské školy. Rodiče jsou ochotni hradit svým dětem náklady na účast na nejrůznějších akcích, náklady na nákup drobných dárků a upomínkových předmětů a v neposlední řadě přispět částkou 500,- Kč na nákup vybavení a hraček do třídy, v níž jejich děti pobývají.
Následně se rodiče spolu s třídními učitelkami rozešly do jednotlivých tříd a tam řešili další organizační záležitosti.
Společná schůzka i její pokračování ve třídách probíhaly v příjemné atmosféře. Děkujeme rodičům za veškerou podporu a pomoc.

Ladislava Zezuláková

rezacova_foot