beze změn, zůstanou zde uloženy dokumenty ke stažení, jen použít rozklikávací podmeníčko, a napříště se její součástí stane podzáložka veřejné zakázky (taky rozklikávací) a budou zde veškeré formuláře MŠ ke stažení 

Úřední deska

 

V přiložených souborech najdete informační plakátky k realizovaným projektům MŠ

Šablony II. - info.docx

MAP II plakát.pdf

 

V přiloženém souboru najdete Povinně zveřejňované informace a výroční zprávu o poskytování informací v roce 2020

Povinně zveřejňované informace o MŠ 2020.docx

 

V přiloženém souboru naleznete Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Informačni_memorandum ke zpracování osobních údajů.docx

 

V přiložených souborech najdete informace o střednědobém výhledu a rozpočtech MŠ pro rok 2020

Střednědobý výhled 2020-2022.xls

SR 2020 bez PO.pdf

SR 2020 pouze PO.pdf

Finanční plán ÚSC 2020.xlsx

  

V přiložených souborech najdete kritéria pro přijímání dětí ve školním roce 2020/2021

Kriteria 2020-2021.docx

Kriteria logo trida 2020-2021.docx

 

V přiloženém souboru najdete náš Školní vzdělávací program pro léta 2017 - 2020

ŠVP 17-20.doc

  

V přiloženém souboru naleznete školní řád MŠ 

Školní řád k 1.9.2019.doc

 

V přiloženém souboru najdete ustanovení výše školného pro školní rok 2020/2021

Kalkulace školného pro školní rok 2020/2021.doc

 

rezacova_foot