Třída ŽABKY 

 

Třída běžného typu:    bez profilace, všestranně zaměřená

Třídní učitelky:        Mgr. Dagmar PrušováMgr. Ladislava Zezuláková

Školní asistentky:        Lenka Lazarová, Erika Řitičková

Asistentka pedagoga:  Miloslava Šmídová

Provozní:               Jitka Nedvědová, Lucie Bindrová

Provoz třídy: 7:30 - 15:45 hod 

 

 

 

žabky galerie

 

 V měsíci dubnu se budeme věnovat námětové části -

Prožíváme dny všední i sváteční…

                            

Budeme si užívat dny všední a obyčejné, nevšední a výjimečné… zaměříme se na vyhlášené významné dny podle mezinárodního kalendáře a samozřejmě si užijeme velké jarní svátky – Velikonoce.

K Velikonocům neodmyslitelně patří výzdoba jarními motivy. Kromě toho, že se budeme věnovat ptákům (mají svůj svátek 1. dubna a jsou jedním ze symbolů Svátků jara), plánujeme třeba barevné dny podle zvyklostí křesťanství. (sledujte nástěnku a věnujte pozornost vzkazům dětí!!!) Také chystáme velikonoční nadílku v MŠ. (Prosíme maminky, aby děvčátkům připravily na úterý před velikonočními prázdninami skromnou výslužku a chlapcům pomlázky.)

                                                a9fb081da89414868365a9a7c20a5bea.jpg

Pokud jde o individuální rozvoj dětí - v dubnu si vezmeme na mušku jejich práceschopnost...

S předškoláky se zaměříme hlavně na rozvoj jejich grafomotorických dovedností, jejich pravolevé orientaci, budeme posilovat jejich čtenářskou pregramotnost a řečové dovednosti. Budeme zpřesňovat jejich fonematický sluch, posilovat slovní paměť a spojit mluvení a psaní. Také se soustředíme na schopnost řešit problémy a kolize slovně.

                                               2ae4301de3504b39668eaff22617b459.jpg

Duben je měsícem bezpečnosti… A tak se budeme věnovat tématu bezpečnosti. Budeme si opakovat veškerá pravidla bezpečnosti, včetně těch dopravních. V MŠ mimo jiné proběhne cvičný poplach.  

Z akcí, které nás čekají:

  • Koncert smyčcového kvarteta
  • Preventivní vyšetření očí
  • Fotografování
  • Návštěva Otevřené zahrady
  • Velikonoční nadílka ve školce
  • Den Země ve školce
  • Zápis do základní školy (pouze naše silná čtverka…)
  • Návštěva praktikantek ve třídě

Svoji pozornost zaměříme i na nejrůznější aktivity, které jsou typické pro jarní období - pohybové aktivity ve venkovním prostředí - honičky, skákání, společné hry, třeba ty míčové, ale i méně tradiční a turistické výlety po blízkém okolí Komína.

                        43458cbd486035d663438ce9d3e10c29.jpg

Nasbíráme i nové zkušenosti. V březnu jsme si pěstování vyzkoušeli za oknem. V dubnu budeme zahradničit na terase v truhlíku a na zahrádce v záhonu. Pokud pro nás máte sazeničky, budeme za ně rádi.

Na zahrádce se také budeme učit vnímat, popisovat a znát živou i neživou přírodu na jaře, všímat si probíhajících vegetativních změn (kvetení stromů, růst rostlin ze semen, vývoj živočichů) - vše na základě vlastních zkušeností.

                                                                       

 

rezacova_foot