Třída ZAJÍČCI

třída běžného typu, bez profilace, všestranně zaměřená

třídní učitelky: Alice Herbstová, Ivana Stránská

školní asistentka: Lenka Lazarová

provozní: Jitka Nedvědová, Zdeňka Kachlířová

provoz třídy: 7:00 - 16:30 hod

zajíčci galerie

 

Vítáme Vás na stránkách třídy Zajíčků.

Vaše paní učitelky Ali a Iva

 

                                                     images (3).jpg

 

              Ve fotogalerii najdete fotky z oslavy narozenin, nocování ve školce a výletu parníkem. 

 •                 
                 index.jpg

 

 

 

 Pár dobře míněných rad pro Vás, rodiče...

 • Čtěte pozorně informace na nástěnce.
 • Předávejte děti ve třídě, buďte při příchodu a odchodu v kontaktu s paní učitelkou.
 • Povězte nám při příchodu o všech aktuálních změnách ve zdravotním stavu dítěte apod.
 • Přivádějte děti do MŠ nejpozději do 8.00, aby si v klidu stačily pohrát a účastnit se všech aktivit ve třídě, včetně úkolů pro předškoláky
 • Děti těsně předškolního věku v tomto školním roce nově nastupují povinnou školní docházku, které jsou povinni se účastnit 4 hodiny denně od 8.00 - 12.00 hodin.
 • Dítě vyzvedávat po obědě, přijďte prosím mezi 12:30 - 12:45 hod. Děti i paní učitelky se do té doby nají nerušeně a v klidu.
 • Odpoledne vyzvedávejte děti tak, abyste nejpozději v 16:30 opustili budovu MŠ.
 • Nebude-li Vaše dítě ve své třídě, dočtete se na  hlavních dveřích, kde jej máte hledat.
 • Dávejte dětem takové oblečení, které si pokud možno samy zvládnou svléknout i obléknout a které si mohou případně ušpinit.
 • Dbejte na to, aby děti měly ve školce náhradní oblečení, oblečení na ven a aby děti věděly, kam oblečení ukládat.

Děkujeme Vám předem za to, že těmto našim požadavkům vycházíte s pochopením vstříc.

Vaše paní učitelky Alice a Ivana 

Zajímá Vás, co se děje u nás ve třídě?

Učíme se znát a dodržovat pravidla bezpečnosti:

na svůj příchod a odchod ze školky vždy upozorním paní učitelku

ze třídy odejdu po oznámení paní učitelce

s pomůckami jako jsou nůžky, tužka, štětec pracujeme pouze u stolečku

dáváme pozor na to, co se děje vedle nás, jsme na sebe opatrní

sledujeme, zda je paní učitelka nablízku, posloucháme, když nám něco říká

stane-li se nehoda, upozorníme hned paní učitelku

pokud uvidíme mokrou podlahu, utřeme ji mopem, nebo upozorníme paní učitelku

 

Učíme se postarat sami o sebe:

učíme se znát a dodržovat pravidla hygieny-správně používat toaletu, mýt se, česat se

učíme se sami obsloužit při jídle-nosit nádobí, nalévat si pití, polévku, mazat si pomazánku, používat správně příbor, jíst kulturně a odhadovat množství jídla, které sníme

učíme se dodržovat pitný režim

učíme se svlékat, oblékat, obouvat a zouvat, poznat si své oblečení, správně ho ukládat a dbát na to, jak vypadáme

učíme se základů společenského chování-umět správně pozdravit, požádat, poděkovat, oslovit, povídat si a naslouchat

učíme se znát a dodržovat pravidla vzájemného soužití ve třídě

učíme se řešit svoje problémy-buď sami, podle pravidel nebo za pomoci kamarádů a paní učitelky

učíme se používat "spaníček" a zapsat se k "Zajíčkovi"

 

Učíme se být dobrými kamarády:

učíme se znát jména kamarádů a značky

učíme se všímat druhých a nabídnout jim pomoc

učíme se požádat si o pomoc, když ji potřebujeme /nejprve kamaráda, potom paní učitelku/

hrajeme společně hry

učíme se povídat si v kroužku

 

A jistě se to všichni brzy naučíme, protože budeme mít u sebe naše paní učitelky a především rodiče, kteří nám půjdou ve všem příkladem.

  

 

rezacova_foot