Třída ZAJÍČCI

třída běžného typu, bez profilace, všestranně zaměřená

třídní učitelky: Alice Herbstová, Ivana Stránská

školní asistentky: Lenka Lazarová, Erika Řitičková

provozní: Jitka Nedvědová, Zdeňka Kachlířová

provoz třídy: 7:00 - 16:30 hod

zajíčci galerie

 

Vítáme Vás na stránkách třídy Zajíčků.

Vaše paní učitelky Ali a Iva

 

                                                     images (3).jpg

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

na vánoční posezení s vašimi dětmi,

které se bude konat ve čtvrtek 13.12.

v 16.00 hodin v naší třídě.

Přijďte se na chvíli zastavit v předvánočním shonu

a užít si příjemný adventní čas

provoněný punčem a cukrovím.

 van.jpg

 

 

Tématická část: DĚTI UŽ ČEKAJÍ NA ZÁZRAK…“  

 • vyjadřujeme své prožitky a city společenský přijatelnými způsoby
 • nebojíme se dávat své city najevo
 • nevysmíváme se výsledkům práce druhých
 • všímáme si pocitů, emocí a nálad a to i negativních
 • radujeme se s ostatními
 • snažíme se utišit negativní city druhých
 • spontánně a s prožitkem tančíme, zpíváme, kreslíme, hrajeme..
 • rozlišujeme a pojmenováváme podle výrazu obličeje, držení těla, podle hlasu a způsobu řeči emoční stavy – smutek, vztek, radost strach…
 • vyjadřujeme, co cítíme, co je nám příjemné nebo nepříjemnéužíváme si adventní čas
 • těšíme se, až k nám přijde Mikuláš
 • připravujeme se na vánoční posezení s rodiči
 • počítáme, za jak dlouho přijde do Zajíčků Ježíšek – adventní kalendář
 • hrajeme divadlo, vypravíme příběhy, pohádky, zážitky
 • připravujeme dárečky pro své blízké¨
 • pečeme cukroví
 • vyrábíme ozdoby
 • užijeme si vánoční tradice
 • seznamujeme se s netradičními materiály, které použijeme při vánočním tvoření

 ....a co nás všechno čeká 

26.11 Divadlo v MŠ "Králíci z klobouku"

4.12. Vánoční koncert v Besedním domě

7.12. Mikulášská nadílka

13.12. Příchod ježíška a Vánoční posezení

V týdnu od 17.12 - 21.12. nás navštíví včelaři z Kuřimi se svým vzdělávacím programem

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pár dobře míněných rad pro Vás, rodiče...

 • Čtěte pozorně informace na nástěnce.
 • Předávejte děti ve třídě, buďte při příchodu a odchodu v kontaktu s paní učitelkou.
 • Povězte nám při příchodu o všech aktuálních změnách ve zdravotním stavu dítěte apod.
 • Přivádějte děti do MŠ nejpozději do 8.00, aby si v klidu stačily pohrát a účastnit se všech aktivit ve třídě, včetně úkolů pro předškoláky
 • Děti těsně předškolního věku v tomto školním roce nově nastupují povinnou školní docházku, které jsou povinni se účastnit 4 hodiny denně od 8.00 - 12.00 hodin.
 • Dítě vyzvedávat po obědě, přijďte prosím mezi 12:30 - 12:45 hod. Děti i paní učitelky se do té doby nají nerušeně a v klidu.
 • Odpoledne vyzvedávejte děti tak, abyste nejpozději v 16:30 opustili budovu MŠ.
 • Nebude-li Vaše dítě ve své třídě, dočtete se na  hlavních dveřích, kde jej máte hledat.
 • Dávejte dětem takové oblečení, které si pokud možno samy zvládnou svléknout i obléknout a které si mohou případně ušpinit.
 • Dbejte na to, aby děti měly ve školce náhradní oblečení, oblečení na ven a aby děti věděly, kam oblečení ukládat.

Děkujeme Vám předem za to, že těmto našim požadavkům vycházíte s pochopením vstříc.

Vaše paní učitelky Alice a Ivana 

 

 

rezacova_foot