Třída JEŽEČCI

třída běžného typu, bez profilace, s všeobecným zaměřením

třídní učitelky: Mgr. Radka Uríková, Lenka Lazarová

asistentka pedagoga: Martina Vetešníková 

provozní: Iveta Badalová a Lucie Bindrová

provoz třídy: 7.00 - 16.30 hodin

ježečci galerie

 

 

  

 

Slavíme svátky jara-duben

- poslechneme si velikonoční koncert (smyčcové kvarteto)

- seznámíme se s barevnými dny podle zvyklostí křesťanství

- vytvoříme si papírová velikonoční přáníčka a dekorace

- nabarvíme si vajíčka různými výtvarnými technikami

- naučíme se nové básně a písně s jarní a velikonoční tématikou

- prožijeme si velikonoční pomlázku v MŠ - 16.4. v dopoledních hodinách

  (prosíme rodiče, aby připravili děvčátkům drobnou výslužku a chlapcům

   pomlázky)

- navštívíme "Otevřenou zahradu" (24.4.) na Údolní ulici s výukovým

  programem "Dědek řepu zasadil"

- na zahrádce v MŠ si připravíme záhonek a zasejeme nějakou "zdravou

  dobrotu"

- na vycházkách se budeme učit vnímat a popisovat probouzející se přírodu

  vlivem jarního počasí, dodržovat pravidla chování v přírodě

- učíme se pracovat ve skupině, ve dvojicích, řešit problémy a kolize slovně

- na konci dubna si připomeneme lidový zvyk "Pálení čarodějnic" v předvečer

  prvního máje

 

   

 

 

 

 

 

 

rezacova_foot