Online vzdělávání


beze změn... záložku zachovat... budeme ji využívat jako dálkový způsob PV (při individualním vzdělávání nebo v karanténě MŠ apod.) 

  1. Nové děti v MŠ
  2. Individuální vzdělávání
  3. Náměty pro rodiny našich dětí
  4. Domácí logopedická péče  
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY 

 


rezacova_foot