Povinně zveřejňované informace

V přiloženém souboru najdete Povinně zveřejňované informace a výroční zprávu o poskytování informací v roce 2020

Povinně zveřejňované informace o MŠ 2020.docx

V přiloženém souboru najdete informace o GDPR v naší MŠ

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů.docx

V přiložených souborech najdete informace o střednědobém výhledu a rozpočtech MŠ pro rok 2020

Střednědobý výhled 2020-2022.xls

SR 2020 bez PO.pdf

SR 2020 pouze PO.pdf

Finanční plán ÚSC 2020.xlsx

V přiloženém souboru najdete ustanovení výše školného pro školní rok 2020/2021

Kalkulace školného pro školní rok 2020/2021.doc

V přiložených souborech najdete kritéria pro přijímání dětí ve školním roce 2020/2021

Kritéria při přijímání k PV na šk. rok 2020-2021.docx

Kritéria při přijímání k PV v logopedické třídě na šk. rok 2020-2021.docx

v přiložených souborech najdete stručné info o projektech, realizovaných v MŠ za přispění MŠMT ČR.

Šablony II. - info.docx

MAP II plakat.pdf

rezacova_foot