Aktuality


2 Starší

Informace z Nemocnice Bulovka

Čtěte níže uvedený soubor pro Vaši lepší orientovatnost...

Lékaři z Bulovky k situaci s novým koronavirem.docxPoděkování

Děkujeme rodičům Sobotkovým, Tománkovým a Veškrnovým za velkou pomoc při jarním úklidu zahrádky! 

Za všechny Laďka ZezulákováVýzva Magistrátu Města Brna

Magistrát přijímá roušky a nabídky další pomoci.

Dobrovolníky koordinuje Masarykova univerzita

 

Roušky

Pokud máte či ušijete roušky a můžete je zdarma poskytnout k využití v potřebných oblastech veřejných služeb, jejich nonstop příjem probíhá na Kolišti 19, kde funguje stálá služba na vrátnici Odboru sociální péče. Roušky budou přednostně distribuovány do sociální oblasti (domovy pro seniory, terénní pracovníci apod.) a dále pak na úřady městských částí, zdravotnickým zařízením či dopravnímu podniku.

 

Další pomoc

V případě nabídky jakékoliv další pomoci, jako je poskytnutí látek na roušky nebo dezinfekcí, ale i třeba volných prostor, personálních kapacit apod., se v čase 8.00–15.00 hod. můžete obrátit na tel. číslo 542 173 773, kde se domluvíte s pracovníky magistrátu na dalším postupu. Mimo uvedený čas můžete poslat e-mail na adresu koronavirus@brno.cz.

 

Dobrovolníci – souběžně řešíme s MU, jestli o tuto publicitu mají zájem

Systém náboru a koordinace činnosti dobrovolníků spustila Masarykova univerzita. Přihlásit se jí mohou nejen studenti a zaměstnanci MU, ale individuální zájemci. Kontakt je možný elektronicky. Bližší informace zde: https://www.muni.cz/koronavirus?fbclid=IwAR1JcKrEGOkpbqWiL_gg_YSf9UCNIM7atbQjDUe3cqq33_rPx8e6vSyYteo#dobrovolniciOdpovědi na Vaše dotazy

Jak je to s odhlašováním?

Od dnešního dne jsou všechny děti automaticky omluveny z docházky a stravování. 

Pokud jde o povinnou školní docházku, rovněž.

Předškolní přípravu řešte prosím svépomocí. V případě potřeby se s námi spojte prostřednictvím mailu nebo telefonem. 

Od okamžiku, kdy bude provoz obnoven, budou všechny děti automaticky nahlášeny k docházce. Sledujte tedy situaci. 

Kdy je možné si vyzvednout věci dětí v MŠ?

Prozatím v kterýkoliv všední den v době mezi 8:00 - 15:00 hodinou. Kontaktujte nás prostřednictvím zvonků na třídy. Věci Vám přineseme. 

Kdy je možné vyzvednout potvrzení o uzavření MŠ?

Stejně jako v předchozím případě. Jen se předem domluvte telefonicky na konkrétním čase, abychom zabránili koncentraci osob.  K výměně dokumentů použijte vchod k ředitelně. 

Jak to bude s ESS? 

Paní učitelka plně nahradí chybějící lekce písemným zadáním. To pro vás připraví do čtvrtka 19.3., kdy si materiály budete moci vyzvednout také u vstupu do ředitelny.  

 Informace o školném v březnu

V přiloženém souboru najdete informaci o tom, že pro měsíc březen ustanovuji snížení školného na částku 273,- Kč. (za předpokladu, že provoz MŠ nebude do konce měsíce obnoven.) 

Obdobným způsobem budu postupovat i v následujícím období. 

Přeplatek Vám bude evidován jako záloha na další období, pokud požadujete jiné řešení, spojte se se mnou mailem nebo na telefonu. 

Děkuji za spolupráci. 

Zezuláková 

soubor ke stažení: 

školné v březnu 2020.docInformace, jak postupovat při uplatnění ošetřovného

Níže naleznete odkaz formuláře, na který Vám potvrdíme uzavření MŠ pro nárokování ošetřovného. 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let při uzavření školy.rtf

Pokud nemáte možnost si tiskopis vytisknout, je k dispozici také u vchodu do ředitelny MŠ, kde si jej můžete vyzvednout. 

Vyplňte ho a pro jeho potvrzení si přijďte po telefonické domluvě na čísle 704 285 269, v konkrétním termínu a čase. 

Pokud budete mít zvláštní požadavky na průběh komunikace, domluvte se po telefonu.

Za MŠ Mgr. Ladislava Zezuláková, ředitelka Uzavření MŠ od pondělí 16.4.2020

Od pondělí 16.3. je z rozhodnutí Rady MČ Brno - Komín MŠ uzavřena do odvolání. 

Pokud budete nutně potřebovat, můžeme Vám pomoci pohlídat dítě v prvních hodinách pondělního dopoledne. Pokud je to nezbytné, zvoňte u Zajíčků, paní učitelka se s Vámi domluví na dalším.   

O dalším vývoji Vás budu bezodkladně informovat.

Za celou MŠ Vám všem přeji pevné zdraví a hodně sil při zvládání nastalé situace. 

Laďka ZezulákováInformace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o dvou zásadních projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o následující projekty:

 

 1. MAP (místní akční plán) Brno II.

Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR.

V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

Dále v rámci MAPu II. budeme pořádat pro rodiče a naše děti edukativně-stimulační skupiny. 

Další součástí MAPu jsou nejrůznější odborné semináře a vzdělávací aktvity pro rodiče a veřejnost, týkající se problematiky nejen předškolního vzdělávání. 

Bližší info získáte na stránkách MAPu II. Brno. 

 

 2. OP VVV (operační program Výchova, vzdělávání, výzkum) - Šablony II.

Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v různých oblastech a tak čerpat případné dotace EU. V rámci Šablon II. jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši 511.527,- Kč. Program budeme realizovat v letech 2019 - 2021. 

Naše MŠ se rozhodla pro "šablony" v následujících oblastech:

Personální podpora

  • Školní asistent

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (ve spolupráci s MŠ na Absolonově ulici)

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr.  Ladislava Zezuláková2 Starší

rezacova_foot