Aktuality


 

 

2 Starší

Školné od března 2020

V přiložených dokumentech najdete info o ustanovení úplaty za předškolní vzdělávání v době od uzavření MŠ do konce školního roku. 

V březnu byla ustanovena poměrná část školného za dny, kdy byla MŠ v provozu, pro všechny platící ve výši 273,- Kč. 

V dubnu bylo školné ve výši 0,- Kč pro všechny děti z důvodu uzavření MŠ.

V květnu bude školné ustanoveno v poměrné výši vzhledem k počtu dní, kdy bude MŠ v provozu, ve výši 158,- Kč. Školné budou hradit pouze děti, které budou do MŠ docházet. 

V červnu předpokládáme obvyklou výši školného ve výši 600,- Kč. Opět pouze pro děti, které budou do MŠ docházet. 

Pro měsíc červenec bude ustanovena poměrná část školného. Školné budou platit opět pouze děti, které budou do MŠ docházet. 

Přikládám oznámení o výši školného v daných měsících: 

skolne v breznu 2020.doc

skolne v dubnu 2020.doc

skolne v kvetnu 2020.doc

Za MŠ Laďka ZezulákováPoděkování

Datum konání: 15. 5. 2020

Dobrý den. 

Děkuji všem, kteří v době uzavření MŠ aktivně přispěli ke zvládnutí celé situace.

Děkuji za ušití roušek paní uč. Kláře Bachové, její mamince, sousedce paní ředitelky a paní asistentce Miloslavě Šmídové. O další roušky, hlavně pro zaměstnance MŠ a jejich děti, se postarala maminka Adámka Zalewského. A máme k dispozici i roušky s logem Školičky u lesa. 

Roušky z rouškovníku od partnera paní uč. Bachové při zápisu do MŠ šly doslova na dračku. Senioři, navštěvující rehabilitační středisko vedle naší MŠ si mohli vybírat roušky, aby jim ladily k oblečení. Měli z nich velkou radost.

Také děkuji společnosti Fab Lab za čelní štíty, které dodala pro naše zaměstnance zdarma. 

Nechci zapomenout ani na našeho pana topiče, tatínka Marušky a Karolínky Slavíkových, který na vlastní náklady odvezl všechno listí ze školní zahrady. A v příštím týdnu ve školce namontuje všechny ty nové zásobníky na ručníky a dezinfekce, které budeme od 25.5.2020 potřebovat. 

A v neposlední řadě děkujeme manželovi naší paní vedoucí ŠJ Lazarové za zdi a omítky, které nám bez nároku na honorář vyspravil. 

Je možné, že v tomto výčtu někdo chybí... Když si vzpomenu, poděkování určitě zveřejním. 

Za MŠ Laďka Zezuláková

 Informace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o dvou zásadních projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o následující projekty:

 

 1. MAP (místní akční plán) Brno II.

Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR.

V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

Dále v rámci MAPu II. budeme pořádat pro rodiče a naše děti edukativně-stimulační skupiny. 

Další součástí MAPu jsou nejrůznější odborné semináře a vzdělávací aktvity pro rodiče a veřejnost, týkající se problematiky nejen předškolního vzdělávání. 

Bližší info získáte na stránkách MAPu II. Brno. 

 

 2. OP VVV (operační program Výchova, vzdělávání, výzkum) - Šablony II.

Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v různých oblastech a tak čerpat případné dotace EU. V rámci Šablon II. jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši 511.527,- Kč. Program budeme realizovat v letech 2019 - 2021. 

Naše MŠ se rozhodla pro "šablony" v následujících oblastech:

Personální podpora

  • Školní asistent

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (ve spolupráci s MŠ na Absolonově ulici)

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr.  Ladislava Zezuláková2 Starší

rezacova_foot