Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktivita Erasmus+

Aktivita Erasmus+Naše mateřská škola je zapojena do programu Erasmus+

 

Cíl programu

Program Erasmus+ umožňuje zahraniční výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Zpřístupňuje českým školám zkušenosti ze zahraničí.

Jde o zjednodušený typ projektů, který umožňuje mateřským školám realizovat mezinárodní spolupráci se školami z různých evropských zemí. V rámci svých projektů české školy spolupracují na společném tématu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy a napomáhají tak řešit aktuální problémy školského sektoru.

 

Naše MŠ spolu s ostatními mateřskými školami v městské části plánuje výjezd autobusem na Slovensko v rozmezí dvou dní. Na návštěvu Bratislavy se chystáme 22.–23. června 2023. V rámci výjezdu navštívíme partnerskou mateřskou školu v Bratislavě.

Veškeré výdaje dětem budou hrazeny z projektu Erasmus+.

Celkový počet účastníků z naší MŠ je určen následovně:

10 dětí + 2  doprovázející učitelky. 

MŠ zajistí veškerou organizaci, administrativu a publicitu projektu, ve spolupráci s MMB.

Výběr zájemců o skupinovou mobilitu bude zahájen v pátek od 7:30 hod u ředitelky MŠ (ve třídě Žabek nebo v ředitelně MŠ) dle předem určených kritérií.

 

Všechny rodiče žádáme o potvrzení, že byli s plánovanou aktivitou seznámeni a měli možnost účastnit se výběrového řízení k účasti na výjezdu.

 

Bližší info žádejte u ředitelky MŠ. Děkujeme za spolupráci.

 

Za MŠ Mgr. Ladislava Zezuláková, ředitelka

 

DALŠÍ INFORMACE K VÝJEZDU DO BRATISLAVY, V TERMÍNU 22.-23.6.2023

 

Předpokládaný program – návštěva partnerské MŠ, návštěva bratislavské ZOO, návštěva bratislavských dominant spolu s partnerskou ZOO

Ubytování – v hotelu, ve dvoulůžkových pokojích

Doprava – autobusem DPMB

Pedagogický dozor – Mgr. Ladislava Zezuláková, Lenka Kupcová

Cena – hrazeno z prostředků programu Erasmus+

 

Výběrové řízení účastníků mobility:

Do projektu mohou být zařazeny děti, které budou v den odjezdu disponovat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a budou splňovat další podmínky účasti na výletě do zahraničí, včetně udělení souhlasu s publicitou projektu.

Pro mobilitu bude určeno 10 účastníků + 5 náhradníků v pevném pořadí.

Při výběru účastníků budou rozhodná tato kritéria:

  • ·       Věk dítěte
  • ·       Předchozí zkušenost dítěte s odloučením od rodičů alespoň na 2 dny
  • ·       Samostatnost dítěte v sebeobsluze
  • ·       Úroveň komunikace a spolupráce s učitelkou
  • ·       Pořadí v případě projevení zájmu o účast zákonnými zástupci

Výběr zájemců o skupinovou mobilitu bude zahájen v pátek 19.5.2023 od 7:30 hod u ředitelky MŠ (ve třídě Žabek nebo v ředitelně MŠ) dle předem určených kritérií.