Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Online vzdělávání > Domácí logopedická péče

Domácí logopedická péče

 

Protože logopedická třída od 12.4.2021 obnovila plně svůj provoz, domácí logopedickou péči již můžete poskytovat svým dětem na základě svých vlastních konzultací s logopedkou.    

Vy, kteří jste z docházky své dítě omluvili a potřebujete individuální konzultaci, neváhejte nás kontaktovat na mailu skolka@rezacova.cz. Domluvíme se na dalším.  

Pokud se jedná o výslovnostní cvičení, jsme ve velmi složité situaci. Paní učitelka musí používat respirátor, za štít jej může výjimečně vyměnit, ale přitom musí udržovat od dětí vzdálenost nejméně dva metry... (tolik nařízení MZ ČR)... Je tedy téměř nemožné dětem ukazovat správnou výslovnost a být jim při jejím nácviku vzorem. 

**************************************************************************************************

V době konání Zápisu do MŠ nemohu vykonávat ILP. Paní učitelky budou s dětmi procvičovat dle mých pokynů následující: 

  • orientace v náladách ostatních ve třídě - čtení "pocitových" karet
  • rozvoj mimiky obličeje - dle "pocitových" karet (kresebné znázornění nebo fotografie emocí, které se lidem promítají v obličeji - pláč, vztek, rozladění, rozpaky, úsměv, zájem, smích atp.
  • posilování slovní paměti - opakováním říkanek k jednotlivým činnostním centrům
  • rozšiřování slovní zásoby - popis všeho, co v jednotlivých činnostních centrech děti vidí, děti budou komentovat, co se v činnostním centru dělá, které aktivity jsou pro ně zajímavé, které je naopak nebaví

Intenzivně, každý den a se všemi dětmi musíme pracovat také na tom, aby děti s námi i mezi sebou mluvily v osobní vzdálenosti, dívaly se při rozhovoru do očí. Učíme se vyjadřovat přijatelným způsobem (přiměřeně hlasitě a se snahou o  srozumitelnost) a správně formulovat své potřeby a přání. 

Učíme se poslouchat při tomtéž druhého. 

Učíme se hledat řešení, které vyhovuje oběma stranám. Zatím podáváme vlastní návrhy. Paní učitelky dětem pomáhají při hledání kompromisu. Je to pro všechny velmi těžké. 

A nejtěžším úkolem pro většinu našich dětí je naučit se vyvinout úsilí při plnění úkolu a dokončování všech činností, kterým se kdo věnuje. Nejen v rámci rozvoje řeči, ale po celý den ve všem, co se ve školce dělá. 

**********************************************************************************************

Pokud jde o "prvomájové" domácí individuální procvičování, můžete: 

  • procvičovat vše, o čem se píše na stránce Vrabečci
  • procvičovat vše tak, jak to budou dělat paní učitelky a paní asistentka ve třídě
  • podle individuálních možností Vašeho dítěte pak: 

S pomocí následujícího obrázku procvičte fonematický sluch

                                                                                                                        čarodějnice.jfif

na co myslím? 

s - sova

č - čarodějnice

n - netopýr 

k - koště

m - měsíc

h - hvězdy 

o - oheň 

 

a přirozenou nápodobou zvuky hlásek (pokud se daná hláska nedaří, "netlačte na pilu"...

č - voláme na kočičku 

a - otvíráme pusu jako u lékaře

r - ddddddd - vrčí motor auta 

o - divíme se, děláme kroužek ze rtů

děj - přilepujeme a odlepujeme jazyk k patru 

ni - zase přilepujeme a odlepujeme jazyk a přitom se usmíváme

cink - cinká zvoneček

e - projevujeme, že je něco hódně nechutné 

 

Vyjadřování dětí můžete podpořit a rozvíjet také vyprávěním pohádky o asi nejznámější čarodějnici...

Obrázek1.jpg

Nebo můžete zkusit veršovánku 

                                                                                                            perník chal hrubín.jfif

Předškoláci ať čtou pana Hrubína spolu s Vámi, ukazujte text, čtěte ho a nakreslená slůvka ať děti doplňují samy, ve správném tvaru. Přitom si procvičí i pohyb očí při čtení zleva doprava po řádku. To je taky moc důležité. 

Cvičení řeči spojte třeba i s modelováním písmen nebo grafomotorickým cvičením (vyznačte cestu dětí nebo let holoubka jednoduchou čárou a děti ať ji přepisují...) Centrum jemné motoriky je blízko toho, které má na starosti řeč a vzájemně se ovlivňují... Je tedy dobré procvičovat jemnou motoriku a mluvení současně... 

Přeju Vám hodně pracovních úspěchů. První máj je přece svátek práce! Ale hlavně si Filipojakubskou noc i první máj užijte. A ne jen prací, ale i zábavou!