Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > O nás > prázdninový kalendář

prázdninový kalendář

 

stránku připravujeme

Prázdninový kalendář pro školní rok 2020/2021

Ve dnech prázdnin (na vyšších stupních škol) lze předpokládat, že provoz MŠ bude omezen, tzn., že nebudou v provozu všechny třídy. V případě, že ze strany zákonných zástupců bude příliš nízký zájem o provoz, bude MŠ uzavřena a provoz přerušen.

V omezeném provozu není poskytována individuální speciálně pedagogická péče. 

                 tn_c_137496_2.jpg

Přehled termínů prázdnin:

Podzimní prázdniny: čtvrtek a pátek 29.10 - 30.10. - budeme zjišťovat zájem o provoz

Vánoční prázdniny: středa 23.12.2020 - neděle 3.1.2021 - budeme zjišťovat zájem o provoz a lze předpokládat, že v době prázdnin bude MŠ uzavřena

Pololetní prázdniny: pátek 29.1. - budeme zjišťovat zájem o provoz

Jarní prázdniny: pondělí 22.2. - neděle 28.2. - budeme zjišťovat zájem o provoz

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4. - budeme zjišťovat zájem o provoz 

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. - úterý 31.8. - MŠ bude zajišťovat provoz podle předem zjištěného zájmu rodičů a dle dohody se svým zřizovatelem. MŠ může být uzavřena alespoň na dobu 1 měsíce.   

 

Informace o provozu MŠ v době hlavních prázdnin

O letních prádzninách je MŠ v provozu v návaznosti na aktuálně prováděné opravy v budově a podle předem projeveného zájmu rodičů o provoz. Zájem o provoz zjišťujeme v jarních měsících. 

K dispozici jsou našim dětem také ostatní MŠ v městské části. 

K docházce o hlavních prázdninách jsou přijímany děti při zápisu na hlavní prázdniny. Informace o něm jsou poskytovány rodičům aktuálně také v jarních měsících prostřednictvím nástěnek a webu MŠ. Případní zájemci se účastní zápisu do osatních MŠ v Brně - Komíně, v naší MŠ pouze nahlašují zájem o provoz (z důvodu zjištění volné kapacity pro "cizí" děti)

K docházce o hlavních prázdninách je třeba se přihlášit prostřednictvím žádosti o přijetí v době hlavních prázdnin (viz přiložený soubor) 

žádost o přijetí v době hlavních prázdnin.doc