Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Online vzdělávání

Online vzdělávání

Online vzdělávání je formou nabídky předškolního vzdělávání, kterou realizujeme v naší MŠ, přičemž je současně tzv. dálkově přístupná. Patří sem: 

  • individuální vzdělávání (aktivní odkaz na podstránku?)

Individuálním vzděláváním se rozumí poskytování povinného předškolního vzdělávání jinou formou než je pravidelná docházka do mateřské školy. 

doplnit... podle školského zákona... podle školního řádu... odkaz na formulář... poznámka o individuální domluvě zákonných zástupců s ředitelkou školy... 

  • činnostní nabídka pro předškolní vzdělávání (jako předchozí)

Zde pro Vás zveřejňujeme zajímavé náměty na činnosti, kterým se můžete se svými dětmi věnovat a které navazují na nabídku aktivit v mateřské škole.

Tato činnostní nabídka pouze doplňuje nabídku předškolního vzdělávání, která je realizována v prostředí školy. Plně ji nahrazuje pouze v případě uzavření MŠ (jako bylo např. v období 16.3.2020 - 24.6.2020 v důsledku nouzového stavu v ČR)

  • příprava na vstup do ZŠ (zase)

I v tomto případě se jedná o činnostní nabídku. Tato je určena především dětem s povinnou školní docházkou v posledním ročníku. Jde o nabídku aktivit, jejichž správnou realizací u dítěte rozvíjí kompetence, důležité pro úspěšné zahájení docházky do základní školy.

Ani tento elektronický inspiromat při běžném chodu školy nenahrazuje plně přímou pedagogickou nabídku.  

  • návody a doporučení pro domácí logopedickou péči (také)

Také logopedická cvičení a doporučení mohou mít svoji elektronickou podobu. Mají pomoci rodinám dětí poskytovat pokud možno co nejintenzivnější domácí logopedickou péči, pod jistým metodickým vedením logopedky. Používáme ji znovu víceméně pouze v případech, kdy dětem není poskytována individuální a skupinová logopedická intervence v běžném denním režimu třídy. Pomáhá hlavně když se rodiče s učitelkami logopedické třídy denně nesetkávají při předávání dětí a na vzájemných konzultacích, jak je tomu při běžném provozu MŠ. 

více jednotlivé podstránky - aktivní odkazy