Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Online vzdělávání

Online vzdělávání

Online vzdělávání je formou nabídky předškolního vzdělávání, kterou realizujeme v naší MŠ, přičemž je současně tzv. dálkově přístupná. Patří sem: 

Individuální vzdělávání

Individuálním vzděláváním se rozumí poskytování povinného předškolního vzdělávání jinou formou než je pravidelná docházka do mateřské školy. 

doplnit... podle školského zákona... podle školního řádu... odkaz na formulář... poznámka o individuální domluvě zákonných zástupců s ředitelkou školy... 

Činnostní nabídka pro předškolní vzdělávání

Zde pro Vás zveřejňujeme zajímavé náměty na činnosti, kterým se můžete se svými dětmi věnovat a které navazují na nabídku aktivit v mateřské škole.

Tato činnostní nabídka pouze doplňuje nabídku předškolního vzdělávání, která je realizována v prostředí školy. Plně ji nahrazuje pouze v případě uzavření MŠ (jako bylo např. v období 16.3.2020 - 24.6.2020 v důsledku nouzového stavu v ČR)

Příprava na vstup do ZŠ

I v tomto případě se jedná o činnostní nabídku. Tato je určena především dětem s povinnou školní docházkou v posledním ročníku. Jde o nabídku aktivit, jejichž správnou realizací u dítěte rozvíjí kompetence, důležité pro úspěšné zahájení docházky do základní školy.

Ani tento elektronický inspiromat při běžném chodu školy nenahrazuje plně přímou pedagogickou nabídku. 

Návody a doporučení pro domácí logopedickou péči 

Také logopedická cvičení a doporučení mohou mít svoji elektronickou podobu. Mají pomoci rodinám dětí poskytovat pokud možno co nejintenzivnější domácí logopedickou péči, pod jistým metodickým vedením logopedky. Používáme ji znovu víceméně pouze v případech, kdy dětem není poskytována individuální a skupinová logopedická intervence v běžném denním režimu třídy. Pomáhá hlavně když se rodiče s učitelkami logopedické třídy denně nesetkávají při předávání dětí a na vzájemných konzultacích, jak je tomu při běžném provozu MŠ.