Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Online vzdělávání

Online vzdělávání

 

Online vzdělávání je formou nabídky předškolního vzdělávání, kterou realizujeme v naší MŠ, přičemž je současně tzv. dálkově přístupná. Patří sem indidividuální vzdělávání, činnostní nabídka vzdělávání v MŠ, předškolní příprava a domácí logopedická péče. 

Vedle online vzdělávání nabízíme i další formy distančního vzdělávání. Vždy po domluvě s rodiči dětí. Se všemi rodinami našich dětí jsme v kontaktu, pokud ne prostřednictvím našich stránek na internetu, píšeme si maily, telefonujeme si a domlouváme si individuální konzultace, podle toho, jak to momentální situace dovoluje. 

Využití synchronních aktivit (prostřednictvím setkávání se online ve skupinkách) naše MŠ nepodporuje z důvodu nebezpečí nadužívání počítače a mobilních telefonů dětmi. Vždy upřednostňujeme osobní kontakt. 

Obdobně se stavíme i k aktivitám asynchronním. Mobilních aplikací a informačních kanálů využíváme omezeně z důvodu péče o psychické i fyzické zdraví našich dětí. 

Vždy se pokud možno individuálně domlouváme s rodiči na vyhovujícím náhradním způsobu poskytování předškolního vzdělávání a dbáme na to, abychom měli od rodin našich dětí zpětnou vazbu o tom, jak se jim daří. 

                                                                                                                                 FotkyFoto_sada-jednoduchych-kreslene-skolni-veci_66218881.jpg

Přehled poskytovaného online vzdělávání:

Individuálním vzděláváním se rozumí poskytování povinného předškolního vzdělávání jinou formou než je pravidelná docházka do mateřské školy. 

 

Další důležitou součástí online vzdělávání je nabídka činností, kterou bychom za normálních okolností realizovali v prostředí MŠ. Ve dnech, kdy je MŠ z různých důvodů uzavřena připravujeme pro Vás inspiromat toho, čemu se můžete v rámci předškolní výchovy a vzdělávání věnovat. 

Online vzdělávací nabídka může být prezentována zde, z úrovně celé MŠ, nebo ji hledejte na podstránkách jednotlivých tříd. 

 

I v tomto případě se jedná o činnostní nabídku. Tato je určena především dětem s povinnou školní docházkou v posledním ročníku. Jde o nabídku aktivit, jejichž správnou realizací u dítěte rozvíjí kompetence, důležité pro úspěšné zahájení docházky do základní školy.

Ani tento elektronický inspiromat při běžném chodu školy nenahrazuje plně přímou pedagogickou nabídku. 

 

Také logopedická cvičení a doporučení mohou mít svoji elektronickou podobu. Mají pomoci rodinám dětí poskytovat pokud možno co nejintenzivnější domácí logopedickou péči, pod jistým metodickým vedením logopedky. Používáme ji znovu víceméně pouze v případech, kdy dětem není poskytována individuální a skupinová logopedická intervence v běžném denním režimu třídy. Pomáhá hlavně když se rodiče s učitelkami logopedické třídy denně nesetkávají při předávání dětí a na vzájemných konzultacích, jak je tomu při běžném provozu MŠ.