O nás

                                                                                     Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace

Neoficiální název: Školička u lesa

 

Provoz MŠ byl po koronavirové krizi obnoven ve zvláštním režimu. Více v přiloženém souboru aktualit.  

V tomto režimu bude MŠ v provozu do pátku 24.7.2020. Poté bude uzavřena do konce školního roku 2019/2020.

Veškeré níže uvedené informace platí za běžných okolností.

 

Provoz MŠ:

MŠ je v provozu v době 6:30 – 16:30 hod.

 

Pedagogická rada:

První středa každého měsíce, možná účast rodičů – podíl na tvorbě ŠVP

 

Stravovací komise: 

Na základě výzvy vedoucí ŠJ nebo ředitelky školy, možná účast rodičů - připomínky, ochutnávka

 

Třídy MŠ:

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Mateřská škola má 4 třídy s následujícím zaměřením:
Vrabečci – logopedická třída
Ježečci  – třída běžného typu, bez profilace
Zajíčci   – třída běžného typu, bez profilace
Žabky    – třída běžného typu, bez profilace

                    DSC_1686[1].JPG

 

Prázdninový kalendář na školní rok 2019/2020:

Ve dnech prázdnin lze předpokládat, že provoz MŠ bude omezen, tzn., že nebudou v provozu všechny třídy, v případě příliš nízkého zájmu ze strany zákonných zástupců o provoz i přerušen. V omezeném provozu není poskytována speciálně pedagogická péče. 

Podzimní prázdniny: v úterý a ve středu 29.-30.10.2019 - budeme zjišťovat zájem o provoz

Vánoční prázdniny: od pondělí 23.12.2019 do pátku 3.1.2020 (tedy po dobu pěti pracovních dní) - bude MŠ uzavřena

Pololetní prázdniny: v pátek  31.1.2020 - budeme zjišťovat zájem o provoz

Jarní prázdniny: v týdnu od 17.2.2020 do 23.2.2020 - budeme zjišťovat zájem o provoz

Velikonoční prázdniny: ve čtvrtek 9.4.2020 - budeme zjišťovat zájem o provoz 

Hlavní prázdniny: MŠ bude zajišťovat provoz podle předem zjištěného zájmu rodičů a dle dohody se svým zřizovatelem. MŠ může být uzavřena alespoň na dobu 1 měsíce. Předpokládaná doba provozu MŠ - od 13.7.2020 do 24.7.2020 - bude upřesněno  

 

Přijímání dětí do MŠ:

viz přiložené soubory v sekci úřední deska 


Poplatky v MŠ:

Školné je stanoveno s platností od 1.9.2017 ve výši 600,-Kč pro celodenní pobyt. Od poplatku jsou osvobozeny děti těsně předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. 

Stravné je stanoveno s platností od 1.9.2019 44,- Kč pro celodenní pobyt dětí předškolního věku a  50,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.

Poplatky rodiče hradí složenkou nebo převodem z bankovního účtu, popř. každou první středu v měsíci do pokladny MŠ u vedoucí ŠJ, vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.

 

Pracovnice MŠ:

 IMG_4638.JPG

Mgr. Ladislava Zezuláková - ředitelka, učitelka třídy Žabky

 

 CIMG9970.JPG

Alice Herbstová - zástupkyně ředitelky, učitelka třídy Zajíčci

 

 IMG_4663.JPG

Mgr. Markéta Schnirchová - logopedka a učitelka třídy Vrabečci , t. č. na MD

 

IMG_4664.JPG

Bc. Michaela Havířová - logopedka a učitelka třídy Vrabečci  

 

 CIMG9935.JPG

Mgr.Alena Pintešová - logopedka a učitelka třídy Vrabečci, t.č. na MD

 

  katka.jpg

Mgr. Kateřina Machátová - učitelka třídy Vrabečci

 

  radka.jpg

Mgr. Radka Uríková - učitelka třídy Ježečci

 

 DSC_2243.JPG

Klára Fišerová, DiS. - učitelka třídy Ježečci

 

CIMG9950.JPG

Ivana Stránská - učitelka třídy Zajíčci

 

CIMG9952.JPG

Bc. Jitka Komínová - učitelka třídy Žabky, t.č. na MD

 DSC_2251[1].JPG

Klára Bachová - učitelka třídy Žabek

 

erika.jpg

Erika Řitičková - školní asistentka  

 

  milus.jpg

Miloslava Šmídová - asistentka pedagoga třídy Žabky

 

  DSC_1188.JPG

Dana Růžičková - asistentka pedagoga třídy Vrabečci

 

CIMG9947.JPG

Lenka Lazarová - vedoucí školní jídelny, zastupující učitelka a školní asistentka

 

 CIMG9938.JPG

Zdeňka Kachlířová - hlavní kuchařka

 

  DSC_1148.JPG

Lucie Bindrová - kuchařka

 

 CIMG9972.JPG

Jitka Nedvědová - školnice 

 DSC_2240.JPG

Lenka Slavíková - provozní

 IMG_4460[2].JPG

Luděk Slavík - topič

 

Režim dne:

6:30 - 8:30

doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemnou výměnu informací
příchod dětí do MŠ, ranní filtr
volná hra
individualizované řízené činnosti

8:30 - 9:40

volná hra
skupinové řízené činnosti
ranní cvičení
volná nebo postupná přesnídávka (9:00 - 9:30 hodin)
diskusní, komunitní kruh

9:40 - 12:00

příprava na pobyt dětí venku
pobyt dětí venku
(v případě nepříznivého počasí na terase MŠ nebo ve třídě)
návrat z pobytu venku

12:00 - 12:40

příprava na oběd
oběd
příprava na spánek a odpočinek
doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci (12:30 – 12:45 hodin)

12:45 - 13:45

odpočinek na lehátku v pyžamu z důvodu zachování zdravé psychohygieny dítěte, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individualizované řízené činnosti  (s dětmi s nižší potřebou spánku)

13:45 - 16:30

odpolední svačina (14:30 -15:00 hodin)
volná hra
individualizované řízené činnosti
činnosti spojené s profilací třídy
(v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ)
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
V průběhu celého dne se v režimu dne promítají: hygienické a sebeobslužné činnosti dětí, jejich třídní rituály a pravidla, a také aktuální okolnosti.

 

Režim dne v obrazech:    

 

Dej si, nač máš chuť ...

Děti mají v průběhu dne volný přístup k takovýmto zeleninovým a ovocným talířům, ze kterých dle vlastní chuti ujídají...

 

 

 

                   

                   DSC_1050[1].JPG 

 Nabídka nápojů i svačinky jsou pestré ...

Děti mají po celou dobu pobytu v MŠ k dispozici výběr nápojů - různé druhy čajů, vodu a džus. Svačinky, které pro děti připravujeme jsou připravovány tak, aby si každé dítě mohlo vybrat alespoň něco, co mu chutná a co bude jíst.

 

                             DSC_1146.JPG               DSC_1145.JPG 

                                                                     DSC_1149[1].JPG  

Obsluž se sám, jestli to zvládneš...

Učíme děti, aby byly v co největší míře samostatné... nalévají si pití, připravují si svačinu, obslouží se i u oběda.

 

 

               DSC_1854[5].JPG                  IMG_20190211_145723.jpg  

 

  IMG_20190211_145609.jpg           DSC_1047[2].JPG

  

                                         DSC_1093.JPG

Hrajeme si celý den...

Ve třídách máme spoustu zajímavých hraček a pomůcek.

 

 

 DSC_1526[1].JPG DSC_1525.JPG

DSC_1527.JPG DSC_1528.JPG

DSC_1530.JPG DSC_1529.JPG

Na zahrádce, tam je sladce...

Kromě běžného vybavení, jako jsou pískoviště s hračkami, lanové prvky, houpadla, skluzavky a hřiště s vybavením, máme na školní zahradě k dispozici také hmatový chodníček, záhonky pro pěstování a spoustu zeleně, která nám přes léto vytváří příjemný stín při nejrůznějších hrách.

 

ŠVP:

Pro školní léta 2017 až 2020 jsme připravili na společných schůzkách pokračování školního vzdělávacího programu s názvem „Půjdeme si spolu hrát, ať se můžem usmívat…“, který byl ČŠI v roce 2011 a 2017 výborně hodnocen.
Při jeho tvorbě jsme vycházeli zejména z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Dále jsme porovnávali náš program s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Bohatě jsme čerpali z vlastní pedagogické praxe, z poznatků získaných při dalším vzdělávání a odborné literatury.

více viz dokument ke stažení v sekci úřední deska

 

Strom

rezacova_foot