nás

Název:

Mateřská škola Brno, Řezáčova 3,přísp. organizace

Neoficiální název: Školička u lesa

Provoz MŠ:

MŠ je v provozu v době 7:00 – 16:30 hod.

Pedagogická rada:

První středa každého měsíce, možná účast rodičů – podíl na tvorbě ŠVP

Stravovací komise: 

Na základě výzvy vedoucí ŠJ nebo ředitelky školy, možná 

účast rodičů - připomínky, ochutnávka

Třídy MŠ:

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Mateřská škola má 4 třídy s následujícím zaměřením:
Vrabečci – logopedická třída
Ježečci – třída běžného typu, bez profilace
Zajíčci– třída běžného typu, bez profilace
Žabky– třída běžného typu, bez profilace

 

Prázdninový kalendář na školní rok 2017/2018:

Podzimní prázdniny : čtvrtek 26.10. 2017 a pátek 27.10. 2017 - budeme zjišťovat zájem o provoz

Vánoční prázdniny: od soboty 23.12. 2017 do úterý 2.1. 2018 včetně - bude MŠ uzavřena

Pololetní prázdniny: pátek 2.2.2018 - budeme zjišťovat zájem o provoz

Jarní prázdniny: v týdnu od 5.2.2018 do 11.2.2018 - budeme zjišťovat zájem o provoz

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.3.2018. - budeme 

zjišťovat zájem o provoz (v pátek 30.3.2018 státní svátek)

Hlavní prázdniny: od pondělí 29.7.2018 do pátku 31.8. 2018 včetně - budeme zjišťovat zájem o provoz

O prázdninách bude MŠ zajišťovat podle předem zjištěného zájmu rodičů a dle dohody se svým zřizovatelem. Lze předpokládat, že provoz v MŠ bude omezen, tzn. že v provozu nebudou všechny třídy a nebude poskytována speciálně-pedagogická péče. V době hlavních prázdnin se MŠ může být uzavřena alespoň na dobu 1 měsíce.  

Přijímání dětí do MŠ:

viz přiložený soubor kritéria 2017-2018.docx

děti do logopedické třídy jsou přijímány dle kritérií v přiloženém souboru kritéria logo třída 2017-2018.docx

Poplatky v MŠ:

Školné je stanoveno s platností od 1.9.2017 ve výši 600,-Kč pro celodenní pobyt. Od poplatku jsou osvobozeny děti těsně předškolního věku a děti s odkladem školní docházky. 
Stravné je stanoveno s platností od 1.9.2017 40,- Kč pro celodenní pobyt dětí předškolního věku a 44,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.
Poplatky rodiče hradí složenkou nebo převodem z bankovního účtu, popř. každou první středu v měsíci do pokladny MŠ u vedoucí ŠJ, vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.

Pracovníci MŠ:

 Mgr.Ladislava Zezuláková - ředitelka

Mgr. Ladislava Zezuláková - ředitelka, učitelka třídy Žabky

 

 CIMG9970.JPG

Alice Herbstová - zástupkyně ředitelky, učitelka třídy Zajíčci

 

IMG_20180129_120419.jpg

Bc. Ludmila Procházková - učitelka třídy Vrabečci

 

 CIMG9935.JPG

Mgr.Alena Pintešová - logopedka, učitelka třídy Vrabečci, t.č. v dlouhodobé PN

 

(chybí fotografie)

Denisa Lančová - zastupující učitelka ve třídě Vrabečci

 

  katka.jpg

Mgr. Kateřina Machátová - učitelka třídy Ježečci

 

  radka.jpg

Mgr. Radka Uríková - učitelka třídy Ježečci

 

CIMG9950.JPG

Ivana Stránská - učitelka třídy Zajíčci

 

CIMG9952.JPG

Bc. Jitka Komínová - učitelka třídy Žabky

 

erika.jpg

Erika Řitičková - školní asistentka  

 

CIMG9947.JPG

Lenka Lazarová - vedoucí školní jídelny, zastupující učitelka a školní asistentka

 

 CIMG9938.JPG

Zdeňka Kachlířová - hlavní kuchařka

 

  lucka.jpg

Lucie Bindrová - kuchařka

 

 CIMG9958.JPG

Iveta Badalová - školnice a topička

 

 CIMG9972.JPG

Jitka Nedvědová - provozní

 

Režim dne:

7:00 - 8:30

doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemnou výměnu informací
příchod dětí do MŠ, ranní filtr
volná hra
individualizované řízené činnosti

8:30 - 9:40

volná hra
skupinové řízené činnosti
ranní cvičení
volná nebo postupná přesnídávka
diskusní, komunitní kruh

9:40 - 12:00

příprava na pobyt dětí venku
pobyt dětí venku
(v případě nepříznivého počasí na terase MŠ nebo ve třídě)
návrat z pobytu venku

12:00 - 12:40

příprava na oběd
oběd
příprava na spánek a odpočinek
doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci (12:30 – 12:45 hodin)

12:45 - 13:45

odpočinek na lehátku v pyžamu z důvodu zachování zdravé psychohygieny dítěte, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individualizované řízené činnosti  (s dětmi s nižší potřebou spánku)

13:45 - 16:30

odpolední svačina (14:30 -15:00)
volná hra
individualizované řízené činnosti
činnosti spojené s profilací třídy
(v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ)
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
V průběhu celého dne se v režimu dne promítají: hygienické a sebeobslužné činnosti dětí, jejich třídní rituály a pravidla, a také aktuální okolnosti.

Režim dne v obraze: (fotografie budeme v září aktualizovat a doplňovat)

Dej si, nač máš chuť ...

Děti mají v průběhu dne volný přístup k takovýmto zeleninovým a ovocným talířům, ze kterých dle vlastní chuti ujídají...

 

 

 

Nabídka nápojů i svačinky jsou pestré ...

Děti mají po celou dobu pobytu v MŠ k dispozici výběr nápojů - různé druhy čajů, vodu a džus. Svačinky, které pro děti připravujeme jsou připravovány tak, aby si každé dítě mohlo vybrat alespoň něco, co mu chutná a co bude jíst.

 

 

 IMG_20171012_122233.jpg

 

 

 

 

Obsluž se sám, jestli to zvládneš...

Učíme děti, aby byly v co největší míře samostatné... nalévají si pití, připravují si svačinu, obslouží se i uběda.

 IMG_20180201_120518.jpg

                    IMG_20171013_121545.jpg            

 

                                             

 

      

Hrajeme si celý den...

Ve třídách máme spoustu zajímavých hraček a pomůcek.

 

 

 IMG_20170920_090056.jpg

 IMG_20171106_140520.jpg

 

 

Na zahrádce, tam je sladce...

Kromě běžného vybavení, jako jsou pískoviště s hračkami, houpačky, skluzavky a hřiště s vybavením, máme na školní zahradě k dispozici také "pracovní nástroje" jako míchačku nebo vodárnu.

 

 

Na zahrádce, tam je sladce...

Kromě běžného vybavení, jako jsou pískoviště s hračkami, houpačky, skluzavky a hřiště s vybavením, máme na školní zahradě k dispozici také "pracovní nástroje" jako míchačku nebo vodárnu.

Další info v přiloženém souboru

Školní řád k 1.9.2017.doc

 

ŠVP:

Pro školní léta 2017 až 2020 jsme připravili na společných schůzkách pokračování školního vzdělávacího programu s názvem „Půjdeme si spolu hrát, ať se můžem usmívat…“, který byl ČŠI v roce 2011 a 2017 výborně hodnocen.
Při jeho tvorbě jsme vycházeli zejména z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Dále jsme porovnávali náš program s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Bohatě jsme čerpali z vlastní pedagogické praxe, z poznatků získaných při dalším vzdělávání a odborné literatury.

více viz dokument ke stažení

ŠVP 17-20.doc 

 

Další dokumenty ke stažení:

Povinně zverejňované informace o MŠ.docx

Finanční plán (rozpočet ÚSC) 2018.xlsx

Střednědobý výhled 2019-2020.xls

 

 

 

 

Strom

Omlouvání dětí - na mobilní tel.

 7.00 - 12.00 a 13.30 - 16.30 (do 14.00 na příští den).

V době 12.00 - 13.30 pouze SMS - doba výdeje obědů a poledního úklidu

 

Alergeny

Od 13.12.2014 platí vyhláška o označování alergenů, které se mohou vyskytovat v potravinách. Zde máte k nahlédnutí jejich seznam.

ms-alergeny-ve-stravovani.pdf

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Návštěvnost stránek

130972
rezacova_foot