HURÁ NA PRÁZDNINY!Prosíme rodiče, dětí, které nebudou docházet do MŠ, aby na prázdniny odnesli ze šaten a tříd dětem všechny osobní věci, s výjimkou hrnečků. :o) 

Dětem, které o prázdninách docházet budou, dejte dětem věci do připravených košů. v šatně. (pokud bude docházet do jiné než svojí kmenové třídy) 

O tom, do které třídy bude vaše dítě chodit se informujte v pátek u Vaší třídní paní učitelky. 

O prázdninách nebude spolehlivě fungovat telefon v ředitelně. Používejte tedy mobilní telefon nebo pevnou linku do školní kuchyně. 

Děkujeme všem za pomoc při organizaci prázdninového provozu. 

Přejeme Vám všem co nejpříjemnější prožité dvou měsíců práznin!  


rezacova_foot