Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Ohlédnutí za skupinovou mobilitou Erasmus+ v červnu 2023

Ohlédnutí za skupinovou mobilitou Erasmus+ v červnu 2023V minulém školním roce jsme Vás informovali o aktivitách programu Erasmus+ v rámci konsorcia statutárního města Brna. Ráda bych se k tomuto tématu ještě jednou vrátila a připomněla je touto zprávičkou. 

Informace o skupinové mobilitě dětí z naší MŠ v červnu 2023 do Bratislavy                                                                                                      

                                                                                     received_1797294834023340.jpeg      received_1038042140893337.jpeg

Ve dnech 22.-23.6.2023 jsme se - tři mateřské školy z naší městské části - konkrétně dvě učitelky z každé MŠ spolu s deseti dětmi předškolního věku z té které MŠ - vydali na návštěvu do mateřské školy na ulici Javorinská v Bratislavě. 

V následujících řádcích volně cituji závěrečnou zprávu o skupinové mobilitě jedné ze zúčastněných školek. Náš společný příběh začal následovně:  

S paní ředitelkou Mgr. Ivanou Brachovou jsme navázali kontakt prostřednictvím předchozí návštěvy v Bratislavě, tzv. stínováním. Paní zástupkyně ředitelky Šiklarová vedla naši vzájemnou mailovou korespondenci se spřátelenou mateřinkou a uspořádala také online setkání všech našich pedagogických i dětských kolektivů. Prostřednictvím videohovoru jsme se vzájemně pozdravili, představili se a krátce prezentovali. Za zmínku určitě stojí, že při online setkání poprvé zazněla slova písničky „My jsme holky, kluci z Brna, radost máme, můžem jet…“, kterou složila přímo pro tuto příležitost paní zástupkyně Šiklarová. Vzájemně jsme si představili své plány a očekávání, nastínili jsme návrhy společného programu a předvedli si vzájemně prezentaci vlastní činnosti ve třídě MŠ.

Na společných aktivitách jsme se poté domluvili podrobně s paní ředitelkou tamní MŠ prostřednictvím mailové komunikace. A samotnému výjezdu na Slovensko předcházely další aktivity, mimo jiné schůzky zákonných zástupců dětí, které se mobility účastnily, dále pak několikerá neformální setkání samotných účastníků. Připravovali jsme program pro společné vystoupení, naučili jsme se například výše zmíněnou autorskou písničku přímo o společném setkání v Bratislavě. Seznamovali jsme se s místopisem Slovenska a v neposlední řadě jsme se podrobně seznamovali se slovenským jazykem. Připravili jsme pro slovenské děti a jejich paní učitelky také dárečky v podobě obrázků a jiných drobných pozorností jako např. knížek s typicky českou pohádkovou tématikou - krtečkem Zdeňka Millera. Samozřejmě bylo zapotřebí zajistit také ubytování a dopravu, cestovní pojištění a v neposlední řadě podrobný program mobility a výchovně vzdělávací plán.

Samotnou skupinovou mobilitu jsme zahájili cestou autobusem na Slovensko. Již v tomto čase jsme hravou formou rozvíjeli u dětí povědomí o Slovensku. Po příjezdu do Bratislavy jsme znovu otevřeli téma místopisu, prohlíželi jsme si při cestě do MŠ dominanty hlavního města SR a srovnávali je s naším prostředím, ze kterého jsme přijeli. A zamířili jsme do MŠ Javorinská. Seznámili jsme se jak s kolektivem dětí, tak s kolektivem zaměstnanců MŠ. Byli jsme velmi vřele a přátelsky přijati a setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Věnovali jsme se společně hrám. Spřátelené MŠ také vzájemně odprezentovaly svoji výchovně-vzdělávací činnost. Mimo jiné jsme zpívali slovenské a české národní písničky nebo jsme zkoušely naše oblíbené písničky překládat a učit je naše bratislavské protějšky. Naše společné vystupování bylo jedním z nejsilnějších okamžiků celé mobility.

Po dopoledním programu jsme odjeli s dětmi do hotelu, kde jsme se ubytovali, naobědvali a poté si odpočali. Po odpočinku jsme vyrazili do bratislavské zoo. Děti z MŠ Javorinská byly našimi průvodci. Děti se měly možnost vzájemně poznávat, navazovat spolu kontakty, společně komunikovat, jak ve svém rodném jazyce tak i v jazyce svého jinojazyčného kamaráda.  Děti např. pojmenovávaly zvířata, a tak se vzájemně obohacovaly. Nezapomněli jsme se v horkém dni občerstvit a děti si odvezly kromě zážitků a poznání i suvenýr.

Po návštěvě zoo jsme se opět vydali do hostitelské školky, kde si děti prostřednictvím tvořivých aktivit sdělily své zážitky a dojmy z návštěvy zoo. Na závěr jsme si znovu zazpívali píseň, kterou jsme se společně dopoledne naučili, tu autorskou o našem výletu z Brna na Slovensko.

A pak jsme odjeli do hotelu, kde nás čekala večeře. Po večeři jsme si prostřednictvím diskusního kroužku vzájemně sdělovali, co se komu líbilo, co ho zaujalo, obohatilo atd.

Děti brzy usnuly a až na malé výjimky klidně spaly celou noc.

Druhý den po snídani jsme se s dětmi zajeli podívat na bratislavský hrad. Po procházce okolím hradu a vyhlídce jsme se znovu občerstvili. Následně jsme navštívili Multium. Zde měly děti možnost poznat různé optické klamy a iluze. Znovu jsme zkoušeli vše opisovat jednak v českém, jednak ve slovenském jazyce. Návštěva v muzeu se všem velice líbila.                                                                                                            

                               received_296143036184660.jpeg      received_734381635128282.jpeg      received_1521677045031043.jpeg

Na závěr mobility nás čekala znovu návštěva v MŠ Javorinská. Předali jsme dětem i paním učitelkám dárky, i naše děti dostaly od slovenských dětí malou pozornost v podobě malého míče se slovenskými znaky. Pozvali jsme děti i pedagogy z Bratislavy k nám, do našich školek do Brna - Komína. Rozloučili jsme se a po vydatném a chutném obědě jsme se vydali na cestu domů.

Návštěva bratislavské MŠ Javorinská a další aktivity, kterým jsme se společně věnovaly se slovenskou MŠ byly pro nás velmi přínosné. Prožili jsme s nimi dva dny, plné zážitků, objevů a poznání, na které jen tak brzy nezapomeneme. Drobnými suvenýry jsme se pokusily své zážitky předat i v našich školkách... 

                                                                                                                                                received_1284455655827331.jpeg

Tolik výňatek ze závěrečné zprávy o skupinové mobilitě v rámci programu MMB Erasmus+. Vše si ještě dlouho budeme připomínat prostřednictvím videí a fotografií, které jsme průběžně pořizovali a prostřednictvím internetu posílali rodičům našich dětí i do mailových schránek našich mateřinek.

Na tomto místě bych ještě ráda poděkovala za finanční pokrytí nákladů, zajištění dopravy a veškerou podporu při přípravách i realizaci mobility všem pracovníkům MMB, kteří se na programu Erasmus+ podílejí. A také je zapotřebí poděkovat kolektivům všech zúčastněných škol, protože nás podpořily a zvládly mnohdy ztížené provozní podmínky po dobu naší nepřítomnosti. Za všechny zúčastněné děti děkuji programu Erasmus+ za jistě silné a zajímavé zážitky a za zúčastněné pedagogy navíc vděčím za možnost realizovat předškolní vzdělávání v netradičních podmínkách a tím možnost získat cenné zkušenosti pro další práci s dětmi.

V červenci 2023 ve spolupráci s ostatními účastníky mobility napsala Ladislava Zezuláková, ředitelka jedné z komínských mateřinek.