Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Rok ve školičce u lesa

Rok ve školičce u lesa

 

Běžný provoz MŠ: 

Rok ve školičce u lesa začíná 1. září. a končí 31. srpna následujícího roku. Čítá 10 měsíců, kdy je mateřská škola k dispozici prakticky každý pracovní den, jen pro ilustraci zhruba 200 dní. V době, kdy na vyšších stupních škol mají prázdniny, zjišťujeme zájem o provoz MŠ a tomu se pak přizpůsobujeme. V letních měsících a v době vánočních svátků zajišťujeme provoz dle předem zjištěného zájmu. Více zde.

Každý den zajišťujeme našim dětem vysoký standart předškolního vzdělávání, poskytujeme podpůrná opatření dětem s speciálními vzdělávacími potřebami a stejnou pozornost věnujeme i kvalitě školního stravování. A nejen to. 

 

Kulturní a jiné akce v MŠ, výlety: 

Všední dny, tak jak je popisujeme v sekci Den ve Školičce u lesa, jsou provázeny těmi nevšedními. Na celý školní rok dopředu plánujeme řadu kulturních a jiných akcí, kterých se děti účastní buď v MŠ, nebo prostřednictvím výletu. 

Kalendář kulturních a jiných akcí pro děti na školní rok 2022-2023, hrazených z fondu rodičů najdete v přiloženém souboru. 

Akce v MŠ z fondu rodičů 

 

Nadstandartní aktivity MŠ: 

Kromě toho sami připravujeme a organizujeme řadu akcí a aktivit, které dětem život ve školce zpestří a ozvláštní. Zahrnujeme do nich také spolupráci s rodiči, kterou chceme, aby byla co nejintenzivnější.

V průběhu měsíce září vložíme plán akcí, které budeme v tomto školním roce pořádat.

                                                                                                                                                                    Strom

 

Projekty MŠ:

Kromě projektů v rámci ŠVP - Sbíráme papír s panem Popelou, Zelená škola, Čtecí senioři, pomoc fondu Sidus.

V současnosti také realizujeme projekty, dotované finančně z úrovně EU, na které po ukončení v roce 2022 budou navazovat další programy z úrovně Magistrátu Města Brna.

Dále jsou u nás realizovány projekty:  

  • Přírodní zahrada II. - tento projekt je k 1.9.2022 ve stadiu příprav podání žádosti o dotaci z prostředků Národního fondu životního prostředí ČR ve výši přibližně 500.000,- Kč. Pokud nám na realizaci tohoto projektu poskytne finanční dotaci, použijeme ji na terénní úpravy v zahradě, na vybavení zahrady vodním biotopem včetně naučných tabulí, na vybavení zahrady novými vyvýšenými záhony a dalšími prvky. 
  • Zelená střecha - projekt, jehož hlavním principem je pokrytí střechy MŠ travinami a jinou zelení tak, abychom lépe hospodařili s energiemi v budově, s vodou na zahrádce a celkově tak podpořili zdravé životní prostředí v bezprostředním okolí školky. 
  • Šablony III. - projekt, ve kterém pokračujeme v poskytování služeb školního asistenta.