Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Rok ve školičce u lesa

Rok ve školičce u lesa

 

Běžný provoz MŠ: 

Rok ve školičce u lesa začíná 1. září. a končí 31. srpna následujícího roku. Čítá 10 měsíců, kdy je mateřská škola k dispozici prakticky každý pracovní den, jen pro ilustraci zhruba 200 dní. V době, kdy na vyšších stupních škol mají prázdniny, zjišťujeme zájem o provoz MŠ a tomu se pak přizpůsobujeme. V letních měsících a v době vánočních svátků zajišťujeme provoz dle předem zjištěného zájmu. Více zde.

Každý den zajišťujeme našim dětem vysoký standart předškolního vzdělávání, poskytujeme podpůrná opatření dětem s speciálními vzdělávacími potřebami a stejnou pozornost věnujeme i kvalitě školního stravování. A nejen to. 

 

Kulturní a jiné akce v MŠ, výlety: 

Všední dny, tak jak je popisujeme v sekci Den ve Školičce u lesa, jsou provázeny těmi nevšedními. Na celý školní rok dopředu plánujeme řadu kulturních a jiných akcí, kterých se děti účastní buď v MŠ, nebo prostřednictvím výletu. 

Plánujeme také řadu výukových a projektových dní, které chceme věnovat hlavně oblastem zdravý životní styl, prevence v oblasti zdraví, polytechnická výchova nebo citová výchova, ekologie a environmentální výchova atd. 

Kalendář kulturních a jiných akcí pro děti na školní rok 2023-2024, hrazených z fondu rodičů najdete v přiloženém souboru. 

Kulturní akce pro děti MŠ na školní rok 2023-2024 

 

Nadstandartní aktivity MŠ: 

Kromě toho sami připravujeme a organizujeme řadu akcí a aktivit, které dětem život ve školce zpestří a ozvláštní. Zahrnujeme do nich také spolupráci s rodiči, kterou chceme, aby byla co nejintenzivnější.

                                                                                                                                                                    Strom

 

Projekty MŠ:

Kromě projektů v rámci ŠVP se účastníme projektů Zelená škola a Čtecí senioři.

V současnosti také realizujeme projekty, dotované finančně z úrovně EU, organizované z úrovně Magistrátu Města Brna nebo MŠMT ČR:   

  • Přírodní zahrada II. - v rámci tohoto projektu jsme provedli dílčí terénní úpravy v zahradě, vybavili jsme zahradu vodním biotopem včetně naučné tabule a vybavili jsme ji novými vyvýšenými záhony.  
  • Zelená střecha - projekt, jehož hlavním principem je pokrytí střechy MŠ travinami a jinou zelení tak, abychom lépe hospodařili s energiemi v budově, s vodou na zahrádce a celkově tak podpořili zdravé životní prostředí v bezprostředním okolí školky. 
  • Šablony JAK I. - projekt, ve kterém pokračujeme v poskytování služeb školního asistenta. Plánujeme také vzdělávání našich pedagogů.  
  • Erasmus+ - skupinové mobility našich dětí spolu s pedagogy do států EU za účelem navázání mezinárodní spolupráce formou vzájemných návštěv a stínování ředitelky školy v zahraničních mateřských školách.
  • MAP Města Brna - zaměřený na aktivity směrem k rodičům dětí, docházejících do MŠ a na DVPP našich pedagogů.