Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Rok ve školičce u lesa

Rok ve školičce u lesa

 

Běžný provoz MŠ: 

Rok ve školičce u lesa začíná 1. září. a končí 31. srpna následujícího roku. Čítá 10 měsíců, kdy je mateřská škola k dispozici prakticky každý pracovní den, jen pro ilustraci zhruba 200 dní. V době, kdy na vyšších stupních škol mají prázdniny, zjišťujeme zájem o provoz MŠ a tomu se pak přizpůsobujeme. V letních měsících a v době vánočních svátků zajišťujeme provoz dle předem zjištěného zájmu. Více zde.

Každý den zajišťujeme našim dětem vysoký standart předškolního vzdělávání, poskytujeme podpůrná opatření dětem s speciálními vzdělávacími potřebami a stejnou pozornost věnujeme i kvalitě školního stravování. A nejen to. 

 

Kulturní a jiné akce v MŠ, výlety: 

Všední dny, tak jak je popisujeme v sekci Den ve Školičce u lesa, jsou provázeny těmi nevšedními. Na celý školní rok dopředu plánujeme řadu kulturních a jiných akcí, kterých se děti účastní buď v MŠ, nebo prostřednictvím výletu. 

Kalendář kulturních a jiných akcí pro děti na školní rok 2021-2022, hrazených z fondu rodičů

 

Nadstandartní aktivity MŠ: 

Kromě toho sami připravujeme a organizujeme řadu akcí a aktivit, které dětem život ve školce zpestří a ozvláštní. Zahrnujeme do nich také spolupráci s rodiči, kterou chceme, aby byla co nejintenzivnější.

V průběhu měsíce září vložíme plán akcí, které budeme v tomto školním roce pořádat.

                                                                                                                                                                    Strom

 

Projekty MŠ:

Kromě projektů v rámci ŠVP - Sbíráme papír s panem Popelou, Zelená škola, Čtecí senioři, pomoc fondu Sidus -  v současnosti také realizujeme projekty, dotované finančně z úrovně EU: 

  • MAP Města Brna II., jehož prostřednictvím zvyšujeme odbornou erudici našeho pedagogického sboru a zlepšujeme spolupráci mezi rodinami dětí předškolního věku s mateřskou školou
  • Podpora předškolního a základního vzdělávání ve Městě Brně
  • Šablony II., kterýmžto projektem financujeme působení školního asistenta v naší MŠ a také se usilujeme o zlepšení úrovně spolupráce mezi školou a rodičovskou veřejností formou tematicky zaměřenými odbornými setkáními
  • Přírodní zahrada - Fond životního prostředí ČR  nám pro realizaci tohoto projektu poskytne finanční dotaci na vybavení školní zahrady edukativními a přírodními prvky, které budou sloužit k environmetální výchově našich dětí i k obyčejně příjemnému a obohacujícímu pobytu v prostorách MŠ
  • Zelená střecha - projekt, jehož hlavním principem je pokrytí střechy MŠ travinami a jinou zelení tak, abychom lépe hospodařili s energiemi v budově, s vodou na zahrádce a celkově tak podpořili zdravé životní prostředí v bezprostředním okolí školky. 
  • Šablony III. - projekt, ve kterém budeme pokračovat v poskytování služeb školního asistenta a také rozvíjet polytechnickou výchovu v naší MŠ.