Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Prázdninový kalendář

Prázdninový kalendář

 

Prázdninový kalendář pro školní rok 2021/2022:

Ve dnech prázdnin (na vyšších stupních škol) lze předpokládat, že provoz MŠ bude omezen, tzn., že nebudou v provozu všechny třídy. V případě, že ze strany zákonných zástupců bude příliš nízký zájem o provoz, bude MŠ uzavřena a provoz přerušen.

V omezeném provozu není poskytována individuální speciálně pedagogická péče. 

                                                                                                                   Hurá na prázdniny

 

Přehled termínů prázdnin:

  • Podzimní prázdniny: středa a pátek 27.10. a 29.10. - budeme zjišťovat zájem o provoz
  • Vánoční prázdniny: čtvrtek 23.12.2021 - neděle 2.1.2022 - budeme zjišťovat zájem o provoz a lze předpokládat, že v době prázdnin bude MŠ uzavřena
  • Pololetní prázdniny: pátek 4.2. - budeme zjišťovat zájem o provoz
  • Jarní prázdniny: pondělí 7.3. - neděle 13.3. - budeme zjišťovat zájem o provoz
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14.4. - budeme zjišťovat zájem o provoz
  • Hlavní prázdniny: pátek 1.7. - středa 31.8. - MŠ bude zajišťovat provoz podle předem zjištěného zájmu rodičů a dle dohody se svým zřizovatelem. MŠ může být uzavřena alespoň na dobu 1 měsíce.

 

Informace o provozu MŠ v době hlavních prázdnin:

O letních prázdninách je MŠ v provozu v návaznosti na aktuálně prováděné opravy v budově a podle předem projeveného zájmu rodičů o provoz. Zájem o provoz zjišťujeme v jarních měsících.

K dispozici jsou našim dětem také ostatní MŠ v městské části, samozřejmě v kontextu aktuálních "proticovidových" opatření.

K docházce o hlavních prázdninách jsou přijímány děti při zápisu na hlavní prázdniny. (týká se pouze dětí, které v běžném školním roce docházejí do jiné MŠ, "naše" děti se zápisu neúčastní) Informace o něm jsou poskytovány rodičům aktuálně také v jarních měsících prostřednictvím nástěnek a webu MŠ. Případní zájemci se účastní zápisu do ostatních MŠ v Brně - Komíně, v naší MŠ pouze nahlašují zájem o provoz (z důvodu zjištění volné kapacity pro "cizí" děti)

K docházce o hlavních prázdninách je třeba se přihlásit prostřednictvím žádosti o přijetí v době hlavních prázdnin.

žádost o přijetí v době hlavních prázdnin