Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Stravování

Stravování

 DSC_3004.JPG

Pitný režim:

V MŠ je dětem po celou dobu pobytu zajištěn pitný režim. Děti vybírají ze tří nápojů - vody, mírně slazeného čaje (ovocného nebo bylinného) nebo různých ředěných ovocných džusů a sirupů.

Pití mají děti zcela volně přístupné a kdykoliv se mohou samy napít.

Učíme je pitný režim dodržovat a vnímat vlastní potřeby v tomto směru.

DSC_2924.JPG

Švédské mísy s ovocem nebo zeleninou:

Během dopoledne i odpoledne je dětem k dispozici také ovoce nebo zelenina - ve formě švédských mís - různé druhy jsou nakrájené na kousky.

Tenhle způsob stravování mám rád. Ochutnáte spoustu nových dobrot, nemusíte závidět sousedovi, že si vybral lepší jídlo a navíc se učíte jednu krásnou lidskou vlastnost - podělit se. Ta nám totiž docela často chybí bohužel téměř ve ve všem.

(Pavel Maurer o švédských stolech a společném stolování)

Učíme děti, aby tuto formu zdravého občerstvení využívaly.

20221128_081731.jpg

úlů,.jpg

Přesnídávka:

Přesnídávka se podává v čase od 9:00 do 9:30 hod.

Ptejte se svých třídních učitelek, zda postupně (ve dvou možných časech), nebo volně (kdykoliv v rozmezí uvedeného času). Více najdete v souboru 

Režim dne

Dopolední přesnídávka je podávána v samoobslužném režimu, což znamená, že vedeme děti k tomu, aby co nejvíce zvládly samy. S tím, co je nad jejich síly, jim paní učitelky a provozní rády pomohou.

 

Oběd:

Oběd je podáván v době od 12:00 do zhruba 12:30 hod.

Je podáván v částečně samoobslužném režimu.

Poté, co si děti prostřou, jim paní učitelky a provozní přináší polévku. Přitom učí děti, aby si nalévaly naběračkou samy. S ohledem na jejich dovednosti je učí nabrat si polévku tak, aby si na ní pochutnaly a snědly takové množství, které jim vyhovuje.

Druhé jídlo jim vydá paní provozní po domluvě. Děti mají nárok na porci dle platných norem. Považujeme ale za vhodnější se s dítětem (a jeho rodiči) domlouvat na množství a skladbě toho, co dítě na talíř dostane. Protože chceme, aby se dítě najedlo a přitom bylo v pohodě. 

 

Svačina:

Svačina je podávána v době od 14:30 do 15:00 hod.

Dětem, které odcházejí domů po obědě je připravena po obědě k vydání. O tom, že dítě po obědě odchází ze školky, je tedy zapotřebí nás informovat. 

Svačina je podávána také v samoobslužném režimu, podobně jako přesnídávka. 

 

Hygienické a sebeobslužné návyky: 

Zcela samozřejmě učíme děti všem základním hygienickým návykům, které se stravováním souvisí. Učíme je také co nejlepší sebeobsluze a samostatnosti. 

Sebeobsluze věnujeme velkou pozornost. Děti se samy starají o svoje nádobí. Prostírají si, připravují veškeré nádobí, které používají, po najedení po sobě uklízí stůl a nádobí odkládají na vozík. Postupně se naučí uklízet i zbytky jídla a třídit odpadky. Řešíme také otázku plýtvání potravinami a jídlem. 

U svačiny a přesnídávky se děti se učí si vybírat jídlo, natírat si pomazánky nožíkem, otvírat kelímky, rozbalovat pochutiny v obalech, loupat ovoce atp.

Oběd učíme děti jíst postupně celým příborem a přitom dodržovat správný úchop. Sledujeme, jak umí nabírat, napichovat i krájet a pracujeme na tom, aby se tyto jejich dovednosti zdokonalovaly. 

Dětem s jídlem pomáháme. Nekrmíme je.

Také vedeme děti ke kulturnímu stolování. Aby jedly klidně a mluvily spolu pouze v případě, že nemají v ústech sousto.

Pěstujeme jejich správný přístup ke stravování a vztah k jídlu, ať už edukativní cestou, nebo jednoduše jen pozitivními prožitky při jídle. 

 

Výživové a stravovací návyky dětí:

Přesnídávka, oběd i svačina jsou pestré a zdravé. Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou. Konkrétní skladbu jídla najdete každý týden v souboru 

Jídelníček

Jídlo dětem vždy nabízíme. Učíme je ochutnávat. Nenutíme je do jídla. 

Učíme děti jídla poznávat, znát, vedeme je k ochutnávání a výběru. Učíme je, aby si samy volily skladbu a množství jídla, které budou jíst.

 

Diety:

Diety naše MŠ nepřipravuje.

Po domluvě s vedením školy provádíme opatření pro děti s dietetickým režimem tak, aby vše vyhovovalo dítěti, jeho rodině a odpovídalo organizačním a provozním možnostem školy. je zapotřebí pro tyto účely uzavřít smlouvu o dietě, podloženou vyjádřením lékaře. 

smlouva o dietě

 

Poplatky za stravování:

Stravné je stanoveno vždy v souladu s platnou legislativou. O jeho aktuální výši hledejte informace na Úřední desce mezi povinně zveřejňovanými informacemi.

Poplatky rodiče hradí složenkou nebo převodem z bankovního účtu, popř. po domluvě do pokladny MŠ u vedoucí ŠJ, vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Podrobnější info hledejte v souboru 

Rozpis školného a stravného ve školním roce 2023 - 2024

 

Stravovací komise:

Stravovací komise je určena pro možnost užší spolupráce mezi školní jídelnou a rodičovskou veřejností.

V případě potřeby ji může svolat vedoucí ŠJ. Schůzku mohou iniciovat také zaměstnanci nebo rodiče.

Stravovací komise projednává všechny otázky, týkající se školního stravování. Může zahrnovat také ochutnávku jídel.

Za účelem sběru informací vede vedoucí školního stravování deník stravovací komise.