Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Aktuality

Aktuality


 

Platba školného a stravného - únor 2021

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ VRABEČCI.doc

ŠKOLNÉ + STRAVNÉ JEŽEČCI.doc

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ ZAJÍČCI.doc

ŠKOLNÉ+STRAVNÉ ŽABIČKY.docInformace o nadstandartních aktivitách

Vzhledem k aktuálním vládním nařízením jsou i nadále zrušeny všechny kulturně-zábavné aktivity v MŠ v podobě hostujících divadel (aktuálně do konce února 2021).

Dále se neuskuteční edukativně stimulační skupinky. Předškoláci také nemohou navštívit ZŠ, jak je zvykem. Ani informativní schůzka pro rodiče před školáků se neuskuteční. Vše potřebné konzultujte s třídními učitelkami. 

Nepřipravujeme ani konání školy v přírodě.

Pokud jde o předplavecký výcvik, nemáme bližších informací. Pravděpodobně, pokud 10 lekcí nebudeme moci absolvovat, budeme kurzovné vracet (soudě podle loňských zkušeností).

Vše, co je možné, organizujeme na úrovni jednotlivých tříd. Děti tedy nepřijdou v únoru o masopustní radovánky a karneval

Den otevřených dveří je nám zapovězen. 

Pokud se jedná o setkávání rodičů s odborníky, která jsme na jaro plánovali, ta se odkládají na neurčito. Nepřijdete o ně, jakmile budou možná, jsme připraveni zorganizovat pro Vás např. besedu s Mgr. Evou Svobodovou a povídání s ní o principech, které v naší MŠ uplatňujeme při své práci. 

O Vašich možnostech vzdělávat se prostřednictvím MAP II. v oblasti předškolního vzdělávání on-line formou Vás průběžně informujeme na nástěnce v šatně a prostřednictvím letáčků na parapetu. 

Bohužel nevíme, kdy se najde čtecí senior - babička nebo dědeček, který by měl za sebou očkování a chtěl pokračovat v zavedené tradici předčítání dětem před odpoledním odpočinkem. 

A co přinese jaro, uvidíme. Těšíme se na všechno dobré, co náš čeká. A radujeme se ze všeho hezkého, co můžeme prožívat i v těchto podmínkách. Semináře MAPu II. pro rodiče

V přiložených souborech najdete informace o seminářích, které pořádá Magistrát Města brna pro rodiče dětí těsně předškolního věku. 

Bližší info žádejte u ředitelky školy. 

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků.odt

Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků.docxInformace o projektech

Milí rodiče, rádi bychom vás blíže informovali o dvou zásadních projektech, kterých se naše mateřská škola v současné době účastní. Jedná se o následující projekty:

 

 1. MAP (místní akční plán) Brno II.

Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie, Evropských investičních a strukturálních fondů a za podpory MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Náplní projektu je strategie rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR.

V rámci tohoto projektu jsou pedagogickým pracovníkům nabízeny odborné semináře, které tak podporují rozšiřování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těchto seminářů se budou také účastnit paní učitelky z naší MŠ.

Dále v rámci MAPu II. budeme pořádat pro rodiče a naše děti edukativně-stimulační skupiny. 

Další součástí MAPu jsou nejrůznější odborné semináře a vzdělávací aktvity pro rodiče a veřejnost, týkající se problematiky nejen předškolního vzdělávání. 

Bližší info získáte na stránkách MAPu II. Brno. 

 

 2. OP VVV (operační program Výchova, vzdělávání, výzkum) - Šablony II.

Díky tomuto programu si může každá škola sestavit projekt, který jí umožní naplnit individuální a aktuální potřeby v různých oblastech a tak čerpat případné dotace EU. V rámci Šablon II. jsme obdrželi celkovou dotaci ve výši 511.527,- Kč. Program budeme realizovat v letech 2019 - 2021. 

Naše MŠ se rozhodla pro "šablony" v následujících oblastech:

Personální podpora

  • Školní asistent

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (ve spolupráci s MŠ na Absolonově ulici)

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 Pro potřeby MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o., vypracovala Mgr.  Ladislava Zezuláková