Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > O nás > rok ve školičce u lesa

rok ve školičce u lesa

 

stránku připravujeme

Běžný provoz MŠ: 

Rok ve školičce u lesa začíná 1. září. A končí 31. srpna následujícího roku. Čítá 10 měsíců, kdy je mateřská škola k dispozici prakticky každý pracovní den, jen pro ilustraci zhruba 200 dní. V době, kdy na vyšších stupních škol mají prázdniny zjišťujeme zájem o provoz MŠ a tomu se pak přizpůsobujeme. V letních měsících a v době vánočních svátků zajišťujeme provoz dle předem zjištěného zájmu. (více jinde - odkaz na podstránku prázdninový kalendář) Každý den zajišťujeme našim dětem vysoký standart předškolního vzdělávání, poskytujeme podpůrná opatření dětem s speciálními vzdělávacími potřebami a stejnou pozornost věnujeme i kvalitě školního stravování. A nejen to. 

Kulturní a jiné akce v MŠ, výlety: 

Všední dny, tak jak je popisuje den ve školičce u lesa (odkaz na podstránku?), jsou provázeny těmi nevšedními. Na celý školní rok dopředu plánujeme řadu kulturních a jiných akcí, kterých se děti účastní buď v MŠ, nebo prostřednictvím výletu. (odkaz na plán kulturních a jiných akcí)

Nadstandartní aktivity MŠ: 

Kromě toho sami připravujeme a organizujeme řadu akcí a aktivit, které dětem život ve školce zpestří a ozvláštní. Zahrnujeme do nich také spolupráci s rodiči, kterou chceme, aby byla co nejintenzivnější. (odkaz na plán akcí, pořádaných MŠ)

                                                                 90410c4e201f028da807933ec11aa6c1.jpg

Projekty MŠ:

Kromě projektů v rámci ŠVP - Sbíráme papír s panem Popelou, Zelená škola, Čtecí senioři, pomoc fondu Sidus -  v současnosti také realizujeme projekty, dotované finančně z úrovně EU: 

  1. MAP Města Brna II. (aktivní odkaz na plakátek?) - jehož prostřednictvím zvyšujeme odbornou erudici našeho pedagogického sboru a zlepšujeme spolupráci mezi rodinami dětí předškolního věku s mateřskou školou
  2. Šablony II. (aktivní odkaz na plakátek?) - kterýmžto projektem financujeme působení školního asistenta v naší MŠ a také se usiulujeme o zlepšení úrovně spolupráce mezi školou a rodičovskou veřejností formou tematicky zaměřenými odbornými setkáními
  3. Přírodní zahrada - Fond životního prostředí ČR  nám po realizaci tohoto projektu poskytne finanční dotaci na vybavení školní zahrady edukativními a přírodními prvky, které budou sloužit k environemtální výchově našich dětí i k obyčejně příjemnému a obohacujícímu pobytu v prostorách MŠ
  4. Zelená střecha - projekt, který je uvažován stran zřizovatele realizovat, nyní ve stadiu odborné statické studie

více v přiložených souborech