Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > O nás > nové děti v MŠ

nové děti v MŠ

 

stránku připravujeme

Vítejte, rádi Vám pomůžeme, ale nebudeme to dělat za Vás. 

                                                         (Jiří Halda a Marek Herman v rozhovoru o dětech, jejich rodičích a  školce) 

 

Legislativně je MŠ určena pro děti od dvou let. Právo na přijetí dle spádovosti pak školský zákon zaručuje od tří let. V posledním ročníku před nástupem k docházce do ZŠ je pak docházka do předškolního zařízení povinná.

Dle našeho názoru má dítě do mateřské školy nastoupit tehdy, když je na to po všech stránkách připravené a naladěné. A to je u každého dítěte jiné. Od přírody je to ale spíš později než jsou ony hraniční dva roky věku dítěte. Co má dítě zvládnout v době nástupu do školky, najdete v přiloženém dokumentu. 

dítě připravené na vstup do MŠ.doc

 

Přijímání dětí do MŠ:

Děti jsou přijímány předně prostřednictvím Zápisu k předškolnímu vzdělávání. V případě volné kapacity mohou být přijímány také v průběhu školního roku. O Zápisu informujeme aktuálně v Komínském zpravodaji, na našich webových stránkách a na úřední desce MŠ. (bližší info v sekci Dokumenty ke stažení) 

Zápis do mateřských škol ve Městě Brně je řízen z úrovně MMB, více na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

Pro podání žádosti o přijetí můžete použít přiložený formulář.

žadost o prijetí vlastní.doc

Nenahrazuje však podání v elektronické podobě na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

Po podání žádosti o přijetí do 30 dní obdržíte rozhodnutí ředitelky MŠ o přijetí či nepřijetí dítěte k PV, případně jinou odpověď.

Před nebo při nástupu dítěte do naší MŠ je pak zapotřebí vyřídit další vstupní dokumentaci. (více v přiložených formulářích)

dohoda o docházce a stravování.doc

evidenční list dítěte.doc.docx

GDPR souhlas - děti .docx

údaje pro školní matriku.doc

 

Seznámení s MŠ:

Je jistě dobré školku před nástupem navštívit a dítě s ní seznámit. U nás je to možné prostřednictvím Dne otevřených dveří, který každoročně pořádáme, účastí při Zápisu pro následující školní rok či případně formou individuální návštěvy po domluvě s ředitelkou školy.

Informace jsme připraveni Vám poskytnout na rodičovské schůzce, určené právě pro tyto účely, případně pak individuálně po předchozí domluvě s vedením školy. 

Samotné děti máme ve zvyku vítat v naší školičce u lesa zvláštním rituálem, o kterém rodiče nových dětí při přijetí informujeme. 

                       

Poprvé v MŠ:

Vy sami nejlépe víte, do jaké míry je dítě připraveno na vstup do MŠ a jak zvládne se přizpůsobit nové životní situaci. Pokud se do školky těší, uděláme vše pro to, aby mu to vydrželo. Ukážeme mu vše, co ho bude zajímat a pomůžeme mu tak, jak bude v našich silách. Proto je důležité, aby umělo Vaše dítě vyjádřit své potřeby a také si říci o pomoc. Pokud má ze školky jakékoliv obavy, mluvte o nich s ním i s námi, abychom společně hledali cestu, jak mu s adaptací na život předškoláka pomoci. Velice nám pomůže, pokud nám poskytnete informace o Vašem dítěti. (více v přiloženém souboru)

vstupní dotazník pro nové děti.docx 

Adaptační režimy pak domluvíme ryze individuálně tak, aby vyhovovaly potřebám a zájmům Vašeho dítěte i všech ostatních dětí ve třídě a v neposlední řadě i Vám. Zohledníme přitom i veškeré organizační a provozní možnosti školy. 

Vaše dítě bude docházet do třídy spolu s více než 20 dalšími dětmi, pečovat o něj bude 1-2 učitelky za pomoci provozního personálu školy. Pro celou Vaši rodinu je dobré znát zvyklosti mateřské školy, kam bude Váš potomek docházet. Seznamte se hlavně s režimem dne,  pravidly ve školičce a jídelníčkem, ale třeba také se školním řádem.

Jakékoliv informace najdete nejen na našich webových stránkách, ale také na nástěnkách v šatně. Také buďte v bezprostředním kontaktu s třídními učitelkami, komunikujte s nimi. Nepodceňujte ani povídání o školce s dítětem. V neposlední řadě je Vám k dispozici vedení školy při řešení vašich podnětů. 

 

Co je dobré vědět: 

Každá třída nějakým způsobem s vaším dítětem prožívá jeho narozeninový den. Na konkrétních způsobech oslavy se domlouvejte s třídními učitelkami. 

Máte možnost parkovat na školní zahrádce kola apod. Pokud máte ve zvyku se do školky dopravovat na koloběžce, kole, děti i na odrážedle, můžete si tyto odložit na parkoviši na školní zahrádce. MŠ za uložená přibližovadla nenese opovědnost. Zahrádka je v průběhu dne zamčená, s výjimkou odpoledního pobytu dětí a jejich rozcházení se domů ze zahrádky. U třídních učitelek nebo u ředitelky školy si vyžádejte klíč od branky, máte-li o parkování zájem. 

Důrazně Vás ale žádáme, abyste neparkovali v prostorách chodeb MŠ.

Prostory jsou poněkud stísněné a parkování je obzvláště pro malé děti nebezpečné. 

 

ilustrace